De Kerk, Aartsvader van Racisme

———————————————————————————————————————————-

Onmenselijk leed is ons deel geweest, 400 jaar in Lijdenschap, in slavernij onbreekbaar, als volk zoveel veerkrachtigheid, vandaag in een haatvolle wereld ongebroken.

________________________________________________________________________________________

Het gif genaamd racisme heeft een voedingsbodem. En die voedingsbodem is eeuwenlang de kerk geweest. De geboorte van racisme is het westers-christelijk denkbeeld uit de 17e eeuw dat de witte mens het toonbeeld is van het goede en het ras is met de hoogste ethiek en moraal. De Zwarte mens werd gezien als het absoluut tegenovergestelde.

Volgens de kerkleer uit die tijd, tot op heden diep geworteld in de harten en het denken van veel witte christenen en non-christenen, is de Zwarte mens een “gebroed des duivels”.  Of in ieder geval iemand met een laag karakter en een bestiaal innerlijk.

En hoewel er in Afrikaanse religies en spiritualiteit geen concept van een duivel is, werd toch de Afrikaan geassocieerd met de christelijke tegenhanger van de scheppende godheid. Word tot vandaag Afrikaanse spiritualiteit als iets slechts gezien.

Een ding moet je altijd voor ogen houden. “De Europide christenen, die volkeren en landen met geweld koloniseerden, begrepen niet wat voorouderverering inhield. Zij bestempelden de spiritualiteit van deze volkeren, Afrikanen in het bijzonder, als hekserij en domme bijgelovigheid. Maar dit kwam omdat deze Europeanen zelf uit een cultuur kwamen van verlaagde christelijke idolaterij en hekserij” (E.W. Budge in Osiris and the Egyptian Ressurection vol.I).

De duivel, ook wel de satan genoemd, is trouwens een  “Kinderschrik-figuur”. Een boogey-man uit Europese religieuze folklore.

In westers-christelijke iconografie werd deze eerst nog voorgesteld als draak, in latere eeuwen als naakte witte man met vleugels.

In de hoogtij-jaren van de Trans-Atlantische Slavenhandel en Slavernij werd het mythologische wezen (duivel) als  gevleugelde Zwarte man afgebeeld.

Hieronder de evolutie van de duivel in uitvergrote foto`s.                                                                              Van Draak tot Zwarte man.

archangel-satan-1470-1500.jpg
Saint Michael The Archangel led the heavenly host against God’s enemies in the book of Revelation. This sculpture represents Michael’s battle against Satan, who lies at his feet, pierced by the saint’s lance.”
 saint-michel-terrassant-demon louvre 1500
Saint Michael The Archangel defeating the Dragon (satan) 1505

Was de duivel eerst nog in afbeeldingen een draak, vanaf de 17e eeuw werd Het Beest afgebeeld als witte man. Een boosaardige opponent van de christelijke godheid.

Archangel-Michael-Vanquishing-the-Devil-Bonifacio-de-Pitati
Aartsengel Michael vernietigd satan, Bonifacio de Pitati
Archangel Michael Defeating Satan, circa 1636 by Guido Reni
Aartsengel Michael Verslaat Satan, circa 1636 door Guido Reni

In de periode van de Tran-Atlantische Slavenhandel en Slavernij komen racistische ideeën van de westerse christen ook tot uiting in schilderijen en beelden. Vanaf die tijd is de personificatie van de meest gehate entiteit in het christendom steeds meer een Zwarte man. Dit is hoe de kerk haat creëerde in de harten en hoofden van christenen.

archangel michael devil

Arcángel Miguel en la Basílica de la Merced (Barcelona).
Aartsengel Michael In  Basílica de la Merced (Barcelona). 1765-1775

Toen het mythologische wezen (de duivel) eenmaal werd weergegeven als Zwarte man, werden ook in beeldspraak racistische denkbeelden gemanifesteerd.

Dit zie je in de westerse talen waar zwart een negatieve klank heeft en refereert aan slechtheid, illegaliteit, immoreel gedrag, verdriet, geestelijke depressies en zelfs het Kwaad.

Zwarte bladzijde in de geschiedenis, zwarte magie, zwart verlangen, zwartwerken, zwartrijder, zwartboek, zwarte kat staat voor ongeluk, enzovoorts. Kijk maar in het woordenboek bij het woord zwart. Het is alsof er een Apartheid is in de Westeuropese talen.

Op het hoogtepunt van de Trans-Atlantische Slavenhandel en Slavernij, in de 18e eeuw, werden de culturen en religies van de volkeren in Afrika gedemoniseerd als onderdeel van de-humanisering. En steeds vaker zichtbaar in westerse boeken en kranten, de media van die tijd, als mikpunt van racistische stereo-typeringen en vooroordelen.

Vooroordelen die vandaag de dag nog door veel witte mensen worden gekoesterd.

Het christelijke dogma dat de Afrikaan een “gebroed des duivels is”, een on-mens, was al door de kerk in de harten van de Europide mens gegraveerd. Wetenschappers namen vanaf de 19e eeuw de plaats in van de kerk als “schatbewaarder” van de waarheid en zochten op een “wetenschappelijke” manier naar bewijzen die de inferioriteit en het niet-mens zijn van de bewoners van Afrika en vooral van de slaaf gemaakten in de Amerikas moesten aantonen.

Zo werd “wetenschappelijk” aangetoond dat een slaafgemaakte die niet hard genoeg werkte en zelfs van de plantage wilde wegvluchten aan de ziekte “drapetomania” leed. Het voorgestelde medicijn voor deze aandoening was een minimum aan zweepslagen.

Pseudo-wetenschap, wetenschappelijk racisme en propaganda zorgden voor een overvloed aan stereo-typeringen over de Zwarte mens. Die volgens “wetenschappelijk” onderzoek uit die tijd evolutionair een apart soort mens-aap was. En die in de “survival of the fit” alleen goed genoeg was voor een leven in slavernij.

Deze “wetenschappelijke waarheid” verschilde feitelijk niet van het christelijke dogma over de Afrikaan, dat “ den Zoonen van Cham, door Noah, tot eeuwigdurende slavernij vervloekt zijn”.  Noah en Cham zijn mythologische figuren in een allegorie over de Zondvloed.

Het dogma was gebaseerd op een misdadige interpretatie van vers 9:24/25 uit het boek Genesis in het Oude Testament. Het gaf de kerk en de christelijke slavendrijvende landen van Eest-europa een door “god geaccordeerd recht” de Afrikaan tot slaaf te maken.

Is dit niet een van de grootste affronten tegen datgene wat mensen God noemen?

Toen de Europeanen in de 14e eeuw West-Afrika aandeden zagen zij de enorme welvarendheid en goedgeorganiseerde beschavingen. De beschavingen die zij daar troffen stelden hun eigen culturen in de schaduw. (lees African Cities and Towns before European Conquest, Richard W. Hull)

Dit beeld van Afrika en de Afrikaan werd veranderd tijdens de Trans-Atlantische Slavenhandel en Slavernij dat al vanaf de 16e eeuw zijn aanvang had.

Het moest van positief naar negatief. Van beschaafde en goed ontwikkelde naar culturele primitievelingen en zelfs kannibalen.  Zodat tegenstanders van de slavernij in Europa uiteindelijk beredeneerden dat “die primitievelingen en wilden” door leven in slavernij wel enige vorm van beschaving konden aanleren en “tot Jezus konden komen”.

Dit was eeuwenlang het excuus van de kerk, gemaskeerd als rationale, om het systeem van slavernij goed te praten.

De overgrote meerderheid van Europeanen kende in die tijd Afrika alleen van mondelinge overlevering.  Dus het was niet moeilijk Europese burgers, in die tijd voornamelijk analfabeet, te overtuigen van kerkelijke waarheden. Hoe leugenachtig die “waarheden” ook waren, de kerk was eeuwenlang de autoriteit op het gebied van wetenschap, rechtspraak en moraal.

Vanaf de 17e eeuw werd het Europese volk als het ware gehersenspoeld om een racistische kijk op Zwarte mensen te hebben door eerst nog de kerkelijke waarheid over “den neger”.  En vanaf de 19e eeuw door “wetenschappelijke” waarheden.

Hiermee werd een irrationeel raamwerk van vooroordelen gevormd in het denken van witte mensen, ook wel door moderne sociologen “white racial frame” genoemd. Een mentaal raamwerk van racistische vooroordelen.

Men ontwikkelde in Europa en de Amerikas een sociale anti-pathie ten opzichte van Zwarte mensen door zeer kwalijke denkwijzen. In die tijd niet abnormaal. Het was algemeen gedachtegoed. Vandaar dat niet veel westerse mensen een goed ontwikkeld schuld-bewustzijn hebben ten opzichte van de misdaden gepleegd tijdens de eeuwen van Afrikas Lijdenschap.

Kijk naar de Verenigde Staten.

Na de slavernij kwam de haat die al was gecultiveerd ten opzichte van Zwarte mensen tot uiting in talloze lynch-partijen, de massamoorden op inwoners van dorpjes en steden bestaande uit enkel Zwarte burgers ( bijvoorbeeld Tulsa, Oklahoma) en extreme politiegeweld tegen de Zwarte bevolking.

Er is nu wereldwijd een storm losgebroken van anti-racisme protesten en het is zeer kwalijk, bijna misdadig, dat de aanstichters van racisme (schuldbewust) zwijgen. Stil zijn over hun rol in de creatie en het propageren van haat ten opzichte van de Zwarte mens.

Quote uit het boek A new History of social welfare by Phyllis Day;

Slavery as practiced in North America was a response to the protestant religio-economic dictum that weath demonstrates morality and to the even older dictum of fear and hatred of “outsiders”.

Because (West) Africans did not worship the christian god, their lives were insignificant compared to the mandate of wealth to the slave-masters.

Slavery was not for the most part seen as evil at all but allmost a morality, since it “protected” slaves from destitution, put them to work, and led to wealth for “gods chosen”.

These beliefs created a system of slavery unequaled in brutality and gave rise to the American brand of racism.

De meeste kerken hadden plantages en slaafgemaakten in bezit. Menselijke werktuigen, door een leven lang slavernij en de constante dreiging van geweld zwaar getraumatiseerd. Zij wisten door alledaagse ondervinding wat de emotionele en psychologische gevolgen van terreur zijn.

Definitie van terroriseren volgens het Standaard Woordenboek Nederlands: “Stelselmatig schrik inboezemen door gewelddaden, door schrikaanjaging en geweld beheersen”.

Is toch eeuwig zonde dat de westerse kerken, die rijk zijn geworden dankzij de meer dan 400 jaar van terreur in de Trans-Atlantische Slavenhandel en Slavernij periode, geen schuld-bewustzijn hebben ontwikkeld?

En zo angstvallig stil zijn in de hedendaagse wereldwijde discussie over racisme?

Of moet die veelzeggende stilte worden opgevat als “zwijgen is toestemmen”?

________________________________________________________________________________________

Wil je je meer verdiepen in de achtergronden van de slavernij en wil je weten hoe het christendom de katalysator en drijvende kracht is geweest van de Trans-Atlantische Slavenhandel en Slavernij?

Lees Zwarte Waarheid (Chapter 3A)

3 gedachten over “De Kerk, Aartsvader van Racisme

 1. Beste Jerrel,

  Dank voor je betoog.

  Ik snap je denkrichting en zeker als het gaat om de ‘kerstening’ op basis van de Europese interpretatie van de ‘Ingiel’ (of Bijbel). Waar allerlei rare exegeses werden toegepast op basis van beelden van witte mensen en engelen. Klopt!

  Maar je mist een heel belangrijk punt:

  Afrikaanse naties kenden al vele eeuwen de Taurat (Torah), Ingil (Bijbel/Evangelie) en de Quran. Sterker nog de leer komt uit het continent Afrika. De oudste Bijbel ooit gevonden is die in het Ge’ez (Ethiopisch) uit de 4e eeuw, namelijk de Garima Gospels.
  De eerste Europese vertaling van de Koptische Bijbel is de King James Bijbel
  uit 1611. Dat is 1200 jaar later dan de eerste Bijbel.
  Een ander belangrijk punt wat ik wil aanhalen is dat de oudste sporen van Christendom Europa beelden zijn van zwarte mensen. Er zijn heden maar liefst 900 zwarte afbeeldingen van Jezus en Maria (Europeanen noemen het de ‘Black Madonnas’ ) door heel Europa. Een van de oudste is gevonden in Polen en dateert uit het jaar 640.
  Ook op vele pre-middeleeuwse wapens kan je zwarte zendelingen uit Afrika afgebeeld zien die de Europeanen de leer van de Taurat en Ingiel bijbrachten.
  Het is dus andersom begonnen. Eerst onderwezen en cultiveerden de Afrikanen Europa middels religie en hebben zij veel, veel later hun eigen variant middels aangepaste uitingen en exegeses opgedrongen.

  Het is trouwens ook niet zo dat de Europese piraten en slavenhandelaren in Afrika geen sporen vonden van het Afro Christendom. In tegendeel. Diverse reisverslagen (tussen 1600 en 1800)beschrijven al tempels, kerken en vooral bibliotheken waar oude Christelijke Joodse en Islamitische geschriften gevonden zijn. Ook waren veel Afrikaanse tot slaafgemaakten al Christelijk. De oudste Afro Amerikaanse kerk heet niet voor niets de Abbesinian Church.

  De Afrikaanse Gospel is een heel diepe Afrikaanse spirituele leer die ook ervoor zorgde dat Ethiopie als enige natie nooit gekoloniseerd werd.

  Ik kan je ook nog eindeloos vertellen (en laten zien) over de oude rollen die zelfs de laatste 40 jaar in het huidige Sudan, Egypte, Ethiopië en Kenia gevonden zijn.

  Maar goed. En ik heb nog tientallen originele foto’s waar ik kan laten zien hoe vroeg in de historie Afrikaanse mensen Europa de leer van Abraham , Mozes, Jezus en anderen bijbrachten.

  Maar goed. Nogmaals, de racistische herinterpretatie is niet te ontkennen.

  Dank en groet,

  O.C. Breeveld

  Geliked door 1 persoon

 2. Dankjewel meneer Breeveld voor het delen van je kennis. Ik waardeer het! Wat ik met dit artikel naar voren wil brengen is hoe het zover is gekomen dat traditionele Afrikaanse religies en spiritualiteit als slecht worden beschouwd door de main stream. Een kantelpunt in de geschiedenis zoals je opmerkte ligt bij de herinterpretatie van de bijbel door westers-christelijke vertalers van het schrift. Heel interessante informatie die je meegeeft! Dank daarvoor. Kan je ook mijn document Zwarte Waarheid Chapter II even lezen? Denk dat je het heel interessant gaat vinden. Gaat over het Oude Egypte en hoe die cultuur, samen met het Oude Ethiopië, de bakermat vormde voor de abrahamitische religies. >>>https://jerrelisme.com/2019/02/08/zwarte-waarheid-chapter-2/

  Like

  1. Beste Jerrel,

   Dank voor je respons! Ik ga het artikel lezen.

   Goed hoor dat je deze denkrichtingen behandelt. Dat is goed voor de geneenschap.

   Hgr,

   Orville

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s