Zwarte Waarheid (Chapter 1)

Filosofie van Zwartheid en de Magie van Melanine

Deel 1a

De grote Koning der Zulus, Shaka, werd door zijn volk aangesproken met de aanspreekvorm ” U bent Zwart !!” (Wenu Kukhona Omnyama)

Voor je dit document hebt uitgelezen zal je hopelijk begrijpen waarom zijn volk, bestaande uit zwarthuidige mensen hem aanspraken met de ere-titel “Zwart”.

In de oude Songhai-taal van West-Afrika zijn er de gezegdes:

“ay noo hari bibi – geef mij zwart water“- Hari Bibi betekent puur en schoon water dat vaak in het diepste deel van de rivier wordt gevonden. Het is het meest verfrissende water.

“saddina labu si boori kala nda bibi”- de grond voor een tuin is niet goed behalve als het zwart is.”  Elke man of vrouw die wil planten weet dat de meest vruchtbare grond zwarte aarde is.

“Tira ma faie kuuro kan ra a go kokor” – de gris-gris moet worden gemaakt met een lederen box die voor altijd goed blijft”. De gris-gris (amulet) is altijd zwart.

Wayne Bibi betekent letterlijk “Zwarte Zon” ( wayne = zon, bibi = zwart)

Deze uitdrukking geeft aan dat de zon op zijn hoogste punt staat. Dat moment van de dag is de zon het helderst, meest stralend en verblindend. 

Wayne Bibi omvat ook het West-afrikaanse Songhai en Akan filosofische idee dat de geboorte van een mens als de fases zijn van een levende zon in de zichtbare wereld. Er zijn in een mensenleven verschillende levensfasen. De geboorte en het kind-zijn is als een zons-opkomst. De jongere jaren en de volwassenheid zijn als het rijzen van de zon naar het hoogtepunt. Het ouder worden is als de namiddag-zon. Het bejaard zijn is als de schemering en het sterven als de zonsondergang.

Re-incarnatie is als een nieuwe zons-opkomst.

En net als de zon heb je als mens maar een primaire levens-taak. Je moet in gedachte, het spreken en jouw daden “verlichting” brengen. Wayne Bibi zijn representeert de mentale en spirituele staat van ongelimiteerd stralen, ook illuminatie (verlichting) genoemd en totale expressie van jouw menselijkheid. 

In de Songhai-taal staat bibi (zwart) dus voor; schoonheid, in morele zin goed zijn, perfectie, puurheid, solaire totaliteit (de volle expressie van de zon), betrouwbaarheid, goede kwaliteit, illuminatie en duurzaamheid.

Het woord bibi (zwart), komt ook voor in de Ghanese talen. Zoals in het woord Abibiman, dat Afrika betekent (man is het woord voor aarde, land, natie, volk of staat). En in het woord Obibini en/of bibini, dat Afrikaan betekent. 

Zoals je ziet, zijn het positieve eigenschappen en zelfs een raciale identiteit die mensen in Afrika aan de kleur zwart linken. Het is alleen in de westerse talen die wij spreken waar zwart een negatieve klank heeft en aan slechtheid, illegaliteit, immoreel gedrag, verdriet, geestelijke depressies en zelfs het Kwaad refereerd.

Denk bijvoorbeeld maar aan; zwarte bladzijde in de geschiedenis, zwarte magie, zwart verlangen, zwartwerken, zwartrijder, zwartboek, zwarte kat staat voor ongeluk, enzovoorts. Kijk maar in het woordenboek bij het woord zwart.

Zwart. Wit. In woordenboeken en encyclopedieën zijn deze kleuren als tegenstellingen die zich tot elkaar verhouden als slecht versus goed, mooi versus lelijk, schoon versus vies.

Het is alsof er een apartheid in de Europide talen is. En het is ook in de westerse cultuur, waar het racisme waar wij vandaag door worden geterroriseerd vorm heeft gekregen, en gecultiveerd is tot in elke geleding van de maatschappij. Het aanleren van racistisch denken gebeurt al jong en gaat heel subtiel, denk maar aan het hele zwarte piet gebeuren.

Als Zwarte man of vrouw levend in de westerse cultuur moet je je er bewust van zijn dat er een racistische tegenstelling van zwart versus wit is gecreëerd tijdens de slavernij-periode. Waarin onze huidskleur en kroesharen tot een stigma werden gemaakt. En als minderwaardig, vies en lelijk werden bestempeld. Een doctrine van haat voor onze uiterlijke, raciale kenmerken werd in ons denken en voelen vaak met geweld of de constante dreiging van geweld aangeleerd. Bijna 400 jaar lang. Zovele generaties van Zwarte mannen en vrouwen. Het werd hun aangeleerd dat zij minder waren dan dieren en alleen goed waren voor leven in slavernij.

Er is een racistische tegenstelling van zwart versus wit waarbij woorden, beelden in multimedia en symbolen gebruikt worden als instrumenten om gevoelens van eigenwaarde en zelf-liefde te saboteren. En het denken te ketenen en gevangen te houden in eurocentrische ideeën. 

Het denken is dan in een staat van mentale gevangenschap, een zelfhaat, die zichtbaar is door bijvoorbeeld het aanhangen van westerse schoonheid-idealen. Iemand heeft dan een denigrerende kijk op de huidskleur, de kroesharen en kijkt met “westerse ogen” naar Afrika en de Zwarte medemens. Het is ook pijnlijk zichtbaar wanneer uitingen van Afro-spiritualiteit als “afkodre”, afgoderij worden beschouwd.

Teveel van ons lijden aan een serieuze psychische stoornis. Gehersenspoeld door een blankheid-hypnosis heeft men een diepe adoratie voor de witte mens en zijn cultuur, wil totaal en volledig assimileren met die cultuur en de eigen raciale en culturele identiteit uitwissen. Het eigen leven is dan een armoedige imitatie van de westerse levensstijl, normen en waarden.  

De mentale gevangenschap waarin teveel van ons zitten is tot stand gekomen door eeuwen van rassenhaat. Het is van generatie op generatie overgeleverde geïnternaliseerde haat en het beïnvloed worden door constante negatieve stereotyperingen van ons ras in westerse scholen en media. De zelf-haat die zich vaak van kleins af aan ontwikkeld zit diep verwoven in iemands denken, daarom is het zo moeilijk individuele mensen te “bevrijden” uit deze mentale gevangenis.

De Afro-Amerikaanse psycholoog Joy DeGruy deed jarenlang onderzoek naar de vele problemen die de Zwarte mens in de diaspora teisteren. Het destructieve gedrag en de gevoelens van inferioriteit (zelfhaat), het daarbij behorende laag zelf-beeld en weinig gevoel van eigenwaarde vatte zij samen in de term “Post Traumatische Slavernij Syndroom”.

Want honderden jaren van traumatiserende ervaringen door de slavernij en het leven in de realiteit van het Globaal Systeem van Racisme heeft een zeer negatieve invloed gehad (en nog steeds) op ons collectief bewustzijn. Zij spreekt van een “trans-generationeel trauma” waarbij traumas van meerdere generaties op nakomelingen, van generatie op generatie, worden doorgegeven.

Dat je jezelf Zwart noemt als aanduiding voor je etniciteit is een goed iets maar het is meer nog een aanduiding voor het niveau van bewustzijn dat je hebt. Een Zwart bewust-zijn is het cement van je identiteit, waardoor je met een groter gevoel van eigen-waarde, zelf-vertrouwen en zelf-liefde in het leven kan staan.

Uiteindelijk is het niet belangrijk of andere volkeren van ons houden of respect voor ons hebben. Zolang wij maar leren van onszelf te houden en waarde zien in de karakteristieke en culturele kenmerken van ons ras.

De zangeres-filosoof Nina Simone heeft over de mentale staat van de melanine-rijke wereldbewoner een belangrijke boodschap doorgegeven:

“Heb geduld met Zwarte mensen, want velen lijden door honderden jaren van geestelijke en lichamelijke mishandeling, genocides, mis-educatie en mis-leiding”.

Deel 1b

De pijnappelklier, in het engels pineal-gland, wordt ook wel Het derde Oog of de Zielen-Poort genoemd. Mensen die hun besef van spiritualiteit leren ontvouwen kennen deze klier als geen ander.

Dit orgaan dat in het midden van de hersenen zetelt is net zo klein als een erwt maar heeft vooral voor melaninerijke mensen een essentiële functie. Trouwens, bij volwassen witte mensen is deze klier meestal gecalcificeerd (versteend). Daarom werd het eeuwenlang door westerse wetenschappers als een nutteloos orgaan gezien. Het calcificeren van de pijnappelklier bij witte mensen begint meestal vanaf de pre-pubertijd.

De pijnappelklier is het eerste orgaan dat word gevormd na conceptie en is volledig zwart, dit komt omdat het opgebouwd is uit het molecuul melanine. Dit wonderstofje, melanine, is ook verantwoordelijk voor de pigmentering van huid, haren en ogen en zit in kleinere en grotere hoeveelheden in het zenuwstelsel, de klieren, de spieren, het hart, de lever en andere vitale organen.

Melanine is veel meer dan alleen een biochemisch mechanisme dat helpt vitamine d aan te maken onder invloed van zonlicht. Het is meer dan een pigment dat de huid, ogen en haren kleurt. Het is scheikundig gezien meer dan een aromatische biopolymeer, meer dan een organische semi-geleider. 

Alle genen werken samen bij de omzetting van het aminozuur tyrosine naar melanine. Aminozuren zijn bouwstenen van proteïnen (eiwitten) die noodzakelijk zijn voor groei van het lichaam en voor het herstel na kwetsuur of ziekte. Tyrosine is een grondstof voor zowel melanine als dopamine.

Een bijzondere kwaliteit van melanine is dat het de elasticiteit van de huid bevorderd. Het is een natuurlijke elastine. Dit houdt de huid tot op zeer hoge leeftijd “jong”, het vertraagt simpel gezegd het verouderings-proces. Daarom zie je nooit oudere Zwarte mannen en vrouwen overmatig gerimpeld. Black dont crack.

Een andere positieve kwaliteit van melanine is dat het de botdichtheid tot 12x hoger maakt dan die van melanine-arme mensen. Osteoporose (botafbraak), waarvan word gesteld dat het een ouderdoms-aandoening is, komt bijna niet voor bij bejaarde Zwarte mensen. Melanine heeft ook de eigenschap dat het zich gedraagt als een anti-oxidant die schadelijke stoffen verwijderd in de cellen die tot ziektes kunnen leiden.

Dit molecuul is een “organiserend molecuul vanaf de embryo-fase” en “faciliteert de conversie van energie in het lichaam. Het assisteert ook in de bescherming van cellen tegen toxische substanties, het stimuleert het genezings-proces bij verwondingen en zorgt voor het sneller herstellen van spieren en pezen na krachtinspanning of blessures”. (lees: The Science and The Myth of Melanin, Dr. T. Owen Moore).

Dus wanneer je aan bijvoorbeeld kracht-training doet dan krijg je in kortere tijd dan “normaal” een snelle spieropbouw. Sinds een paar jaar is er synthetische melanine verkrijgbaar, per gram duurder dan goud, veelvuldig gebruikt door melanine-arme prof-sporters en bodybuilders.

Wonderbaarlijk is het ook te noemen dat het molecuul melanine bij melaninerijke mensen overvloedig aanwezig is in de gehoor-organen. Afro-Amerikaanse wetenschappers ontdekten dat de aanwezigheid van melanine in het midden en binnen-oor veel te maken heeft met het ritmisch ordenen van geluid. Het befaamde gevoel voor (poly) ritmes. 

We weten.

Door te luisteren.

Alles is alles.

Alla na alla.

Kijk.

Het is in Afrikaanse muzieksoorten en muziekvormen met sterke Afrikaanse ritme-patronen niet ongewoon om 7 tot 9 verschillende ritmes te dragen. Dit is ware polyritmiek.

Wij redeneren en voelen vanuit een poly (ritmisch) bewustzijn. En nemen daarom de werkelijkheid, de dingen zoals ze zijn, anders waar dan melanine-arme mensen.  Wanneer onze spiritualiteit volwaardig ontwikkeld is zitten we al op een “natural high”. Daarom is het niet goed geest-verruimende middelen te gebruiken die niet natuurlijk zijn, vooral niet terwijl je muziek luistert/ziet/voelt. Muziek werkt dan als een extreme versterker. Terwijl muziek voor ons normaal al geest-verruimend werkt en de natural high versterkt.

Empathie, genegenheid, verdriet, vreugde. Door ons poly (ritmisch) bewustzijn worden emoties verdiept, uitvergroot, intenser. We voelen tot in de finesse en reageren daarom ook “emotioneler” dan anderen.  (lees, Ancient African Voices; From Imhotep to Akhenaten van Molefi Kete Asante)

Het is ook bewezen dat melanine het beste geluids-absorberende materie is. Dit komt door de zeer sterke koppeling van elektronen en photonen van dit molecuul met geluid. Daarom kan je stellen dat de melanine-rijke mens geluid in de meeste frequenties niet alleen via de oren waarneemt maar ook via de huid. Wij horen en voelen bijvoorbeeld gesprekken, maar vooral muziek en zang multidimensionaal.

De juiste soort muziek verheft je naar een andere beleving van de realiteit, naar een andere “wereld”.  Muziek is de sleutel die de werkelijkheid verscholen in de realiteit ontsluit. Onze voorouders hebben miljoenen jaren geëxperimenteerd om de juiste tonen en samenstelling van klanken te vinden welke samen de “ladders” of ritmes vormen die je naar hogere sferen brengen. Die vaak op het vlak van mystiek werkend al het goede in jouw stimuleert en het “Koninkrijk der Hemelen” in jouw innerlijk ontsluit, als je er mentaal klaar voor bent.

De Oudegyptenaren, dit waren Afrikanen uit de oudheid, hadden een spreekwoord met een spirituele boodschap over dit innerlijke koninkrijk.

“The Kingdom of Heaven is within you, and whosoever shall know himself shall find it” 

Het is daarom goed jezelf te leren kennen.

En het is niet waar wanneer iemand zegt dat je moet sterven om naar een bovenaardse hemel of paradijs te gaan. Diegene is een leugenaar. Of misschien is diegene zelf onwetend van zo een leugen en is hij of zij simpelweg als een papegaai. napratend wat hem of haar is aangepraat.

Het zijn de hersenen waar gedachten, gevoelens, dromen en visioenen samen het onbegrensd universum tussen de oren zijn.

Wanneer onze voorouders daarom spraken over het hemelse koninkrijk, dan hadden zij het over een plaats verborgen in jouw persoonlijke onmeetbaar en on-begrensd universum.

Onze muziek heeft op elk mens enorme aantrekkingskracht. Van Jazz, Hip-Hop, Disco, Techno en House tot Rythm `n Blues, Rock `n Roll, Funk, Punk, Drum `nd Bass, Ska en Reggae. Van Rumba, Meringue, Kawina, Calypso, Kaseko , Samba, Salsa en Afro-Beat tot Gospel. Elke cultuur op deze planeet is doordrongen en positief beïnvloed door de muziek en dans-stijlen van de Zwarte mens.

Bepaalde tonen en klanken van stemmen en instrumenten hebben een positieve uitwerking op cellen in het lichaam tot op sub-atomair niveau. Muziek is daarom aantoonbaar The Healing Force of the Universe. Dit is een duizenden jaren oude en levende Afrikaanse filosofisch idee over de waarde en kracht van muziek.

Zwarte muziek, zo kan je stellen, is om de therapeutische en geneeskrachtige uitwerkingen op het lichaam en vooral de psyche en de ziel een zeer invloedrijke en civiliserend aspect op deze Aarde.  In mystieke zin is onze muziek de werkbare, heilzame en genezende kracht van het Universum (ook wel god genoemd). Daarom kan de juiste soort muziek jouw naar de grenzen van transcendentie (trance) dragen. Of jouw er (zaligmakend) over heen tillen.

Het Universum is vanuit Afrikaans perspectief gevormd door klanken. Vanaf de “Eerste Trilling”, of Scheppingsdaad tot nu. En dans is een uitdrukking van het harmonisch “meetrillen” met deze kosmische klanken die door het brein worden verwerkt tot muziek. Dansen is onze beproefde manier van meditatie, om 1 te worden met de kosmos. Dit is een van de pijlers van Afrikaanse filosofie.

Muziek is geluid. Geluid plant zich voort in een (meetbare) vorm van geluidsgolven. Deze golven beïnvloeden de atoom-moleculen die de energie van het geluid in alle richtingen draagt. Zie het als golven in stilstaand water, veroorzaakt doordat je er een steen in gooit. En omdat wij geluid multidimensionaal waarnemen, dus niet allen via de oren maar ook via de huid, ervaren wij geluidsgolven die positief geladen zijn door ritmische en harmonieuze klanken extreem goed.

In metafysische zin; Protonen en neutronen (de atoomkern) en elektronen van lucht raken “zwanger ” door geluidsgolven van muziek. Wat in wezen trillingen/vibraties zijn. (vibe). En deze lucht omringd het lichaam.

Lucht die je in ademt.

Dus in wezen bén je muziek tijdens het luisteren.

Je kan het altijd voelen als je in een ruimte komt waar muziek gespeeld word. De atmosfeer is dan zeer positief. Het voelt goed en je voelt je wel-kom. Daarom is het ook belangrijk dat je naar muziek luistert waarvan de teksten niet beledigend, grof en zelf-degraderend zijn. Want teksten zijn van grote invloed op het denken en voelen. En vooral in het onderbewustzijn kunnen geest-vernauwende woorden uit teksten van liedjes als ankers vastgrijpen en het denken, voelen en gedrag ernstig verstoren.

Muziek heeft altijd een uitwerking op de psyche (geest). Het maakt je mellow, het ontstresst, het maakt blij, meditatief of gewoon relaxed. Of het zweept je op naar gevoelens van euforie en extase. Dit geroerde innerlijk uit je in beweging op de maat.

Het gevoel weet.

Je voelt je dan vrij en niet geketend door natuurkrachten als zwaartekracht en je bent in die momenten van lichamelijke expressie (terwijl het lichaam spreekt) ongebonden aan tijd; de 4e dimensie.

Je weet.

Elke emotie, van blijdschap tot verdriet, kan je uiten door dans. Innerlijke pijn geneest sneller wanneer je toestaat jouw lichaam op de maat in beweging te brengen. Muziek is dan een troostende omhelzing.

Wanneer je je er bewust van bent dan begrijp je door te voelen. Je vraagt je af.

Als het Natuurlijke Universum, welke bestaat uit het mensen-rijk, het planten-en dieren-rijk en alle sterren en planeten in alle Universa, allemaal verschillende delen van het geheel zijn. En het geheel is datgene dat mensen de Scheppers (god) noemen. Dan is een mens als individuele druppels water in de oceaan,  1 klein deel van een onmeetbaar groot geheel.

Je bent in wezen, zo voel je dat dan aan, onmetelijk klein, bijna niets, maar tegelijkertijd alles.

En dans is, wanneer jouw bewustzijn er klaar voor is, de meest vreedzame en heilzame overgave aan hetgene dat door mensen God genoemd word. Dans is dan opgaan in de totaliteit van de Almachtige Natuur, het Universum.

Als een druppel water in de oceaan. Een universum in het Universum.

Alles is alles.

Om terug te komen op melanine. Eu-melanine om correct te zijn. Dit is volgens de laatste wetenschappelijke onderzoeken, van onder andere Dr. Carol Barnes, de primaire katalysator van het poly-(ritmisch) bewustzijn van de Zwarte mens. En de bio-chemische sleutel tot de buitenzintuiglijke realiteit. “Het (pijnappelklier) is de zetel van de ziel, die als het geactiveerd word een verbinding maakt met God.  En jouw lichaam, geest en ziel 1 maakt met God ”  Dr. Richard King in Melanin; A key to freedom.

Melanine word ook wel photo-protectant genoemd, omdat het de meest effectieve en natuurlijke bescherming tegen u.v. straling geeft. Dus hoe melanine-rijker de huid hoe beter de bescherming. Door de aanwezige melanine in de huid en ogen is u.v. straling zelfs een zegen. Want de melanine in de huid absorbeert 99,9 procent van alle u.v. A en u.v. B straling en transformeert deze in energie voor de cellen in het lichaam. Dit proces heet Ultrafast UV-energy dissapation in the eumelanin Pigment. Dus feitelijk is de melanine in onze huidcellen als een organisch zonnepaneel. 

Dank-zij melanine is zonnestraling letterlijk als voedsel voor het lichaam en dankzij melanine kan een melaninerijk persoon simpelweg niet zon-verbranden. Want zeg nou zelf, heb je ooit gehoord van een Afrikaan, Aziaat (vooral uit t zuidoosten), een Caraibiër, een Pacific eilandbewoner, een Latijns-Amerikaan of iemand in Suriname die zonnebrand-creme gebruikt?

Wat wel soms voorkomt bij melanine-rijke mensen die in landen wonen met een gematigd klimaat, zoals Nederland, is dat de huid door het bedekt zijn tijdens de herfst en winter een irritatie ontwikkelt zodra men tijdens de eerste zonnige dagen veel in de zon is. De huid krijgt dan te maken met een bombardement van zonnestraling. In de winter is de zonnekracht trouwens heel laag, doordat de zon dan verder af staat van het noordelijk halfrond. 

De voormalig koning-in van Nederland merkte eens op dat “de leugen regeert”.  Producenten van zonnebrand-cremes willen nieuwe markten aanboren en betalen daarom corrupte dermatologen veel geld om de leugen te propageren dat ook melanine-rijke mensen zonnebrand-creme nodig hebben.

Terwijl vele onderzoeken al hebben aangetoond dat de metalen in deze cremes, opgenomen door de poriën van de huid,  allerlei soorten aandoeningen en zelfs kanker veroorzaken.

Buiten dat is het een feit dat een minimum aan eu-melanine in de huid natuur`s perfecte anti-zonnebrand is. Wees daarom een kritisch denkend mens en laat je niet door geldhongerige, op winst beluste, fabrikanten misbruiken.

1baaa

Iemand met een “blanke” huid heeft zeer weinig tot geen eu-melanine in de huid-cellen. Zij hebben pheo-melanine, een op carotenoïde gelijkende stof die alleen zorgt voor verkleuring (oranje, rood) door zonnestralen en niet dezelfde photo protectieve eigenschappen heeft als eu-melanine. Hun huid is ook translucent (doorzichtig).

Dit gebrek aan eu-melanine in de huid zorgt voor schade aan de cellen tot in het d.n.a wanneer hij of zij veel zonne-baad. Verbranding is dan het gevolg, het kleurtje. Men loopt zelfs eerste-en tweedegraads brandwonden op door een leven-gevend natuurelement  En wanneer iemand te vaak in het leven zon-verbrand dan ontstaat vaak dodelijke huidkanker, melanoom. De schade aan het d.n.a door zonnestraling leidt ook tot andere vormen van kanker en vruchtbaarheids-stoornissen.

Het door zonnestraling veroorzaakte huidkanker, melanoom, is in landen als Israel, Australië en in de zuidelijke gebieden van de Verenigde Staten zelfs doodsoorzaak nummer 2 onder mannen en vrouwen in bepaalde leeftijdsgroepen.

Melanoom is de laatste decennia zelfs epidemisch en in bepaalde leeftijdsgroepen de meest voorkomende kanker in Nederland. Overleden in 1950 CE (common era) 20 Nederlanders aan melanoom. In 2018 CE waren het 793. Een explosieve stijging dus.

Het vermogen zonlicht en vele soorten straling uit het electro-magnetisch spectrum (lichtspectrum) te absorberen, dankzij melanine, heeft als spiritueel aspect dat het je in staat stelt volmaakt te harmoniseren met Kosmische Energieën. En je in een verheven staat van Bewust-Zijn kan brengen. Hierover in deel 2 iets meer duidelijkheid.

Melanine absorbeert licht uit alle zicht- en onzichtbare frequenties. Dit licht verhoogd de biologische activiteit, het is in de praktijk een primaire energie-bron naast het voedsel dat je eet. Daarom, als je nobel-gekleurd bent, is het absolute noodzaak om regelmatig in de zon te zijn. Trouwens, je merkt zelf wanneer je zomers overdag veel in de zon bent geweest dat je eigenlijk weinig eetlust hebt. Je weet nu hoe dat komt.

Het Zwarte ras is een Zonne-Volk. De zon communiceert met straling, met licht. En door het vermogen van onze melanine-rijke lichamen deze straling voor bijna 100% te absorberen is het noodzaak de belangrijkste boodschappen die het overbrengt leren te verstaan. Zodat je weet. Dat zonlicht onze echte Soulfood is.

Ritme is alles.

Alles heeft een ritme.

De zon synchroniseert jouw persoonlijke ritme via melanine met het Kosmische Ritme. En hoe melanine-rijker de mens, hoe groter de harmonische samen-gang met datgene dat mensen God noemen.

Soms hoor je Zwarte mensen zichzelf en anderen van hun eigen raciale groep donker noemen of donkere. Het is maar een woord, toch?

Maar vertaal je dat woord naar het engels dan krijg je “darky”. Een (engelse) racistische benaming voor ons.

Synoniemen van donker zijn obscuur en duisternis. En refereren in de westerse cultuur waarin wij leven aan boosaardigheid en het kwaad. Waar je je dus bewust van moet worden is dat wij in benaming niet donker zijn.

Want in ons lichaam en in onze huid zijn melanine-cellen en de moleculen van die cellen zijn licht-energie dat voor een bepaalde periode van de tijd tot stilstand is gekomen. Geankerd aan de aardse realiteit door magnetisme en zwaartekracht.

Dit maakt ons levend en tastbaar licht.

Het is een natuurkundige, filosofische en mystieke waarheid die Afrikaanse culturen zoals de Dogon, de Nok,  de Aethiopiërs en de Oudegyptenaren sinds de Oudheid aan ons hebben doorgegeven. 

Woorden hebben enorme kracht. Vooral op jouw eigen gemoed en psyche. Het is bekend dat een woord geladen met micro-agressie je somber kan maken, terwijl positief geladen woorden je in een goede stemming kunnen brengen. Daarom is het belangrijk om bij de benaming van je raciale en etnische zelf woorden te kiezen die de mentale staat verheffen en niet verlagen of degraderen.

Dus in plaats van donker-gekleurd, gebruik ik liever de woorden melanine-rijk of nobel-bruin. Synoniemen van nobel zijn edelmoedig, aristocratisch, statig, schoon, voornaam, majestueus. Gevoelsmatig resoneren deze woorden in perfecte harmonie met een volwassen en goed ontwikkelde gevoel van eigen-waarde en zelf-vertrouwen.

Deel 1c

Taal is een manier om gevoelens en gedachten over te brengen, woorden zijn daarom de spiegels van het brein. Als je in een maatschappij leeft waar zwart als iets negatiefs wordt gezien, gespiegeld word aan negativiteit. En waar de Zwarte, Afrikaanse mens sinds de tijd van de Trans-Atlantische Slavenhandel en Slavernij als inferieur word gekwalificeerd, dan is het niet vreemd dat iemand die zich daar niet bewust van is zichzelf niet kan identificeren met de Zwarte mens en haar vele culturele rijkdommen.

Zo een 400 jaar van racistische ideeën over de Zwarte mens zijn door teveel Zwarte mensen geïnternaliseerd en dit uit zich in gevoelens van verminderde eigenwaarde, een laag zelf-vertrouwen en een afkeer van de culturele en uiterlijke karakteristieken van Zwarte mensen. Het zelfbeeld is dan beschadigd en men voelt een afkeer en zelfs haat voor de melanine-rijke huid en het kroezige haar.

Nog meer psychologische schade kan worden aangericht wanneer het westerse christendom een rol gaat spelen, een religie die ooit met verschrikkelijk veel geweld werd geëvangeliseerd op de plantages in de Amerikas en op het Afrikaanse continent.

Omdat de opstanden op de plantages toenamen vanaf begin 19e eeuw werd een religieus wapen, het bekeren tot het christendom, ingezet voor het pacificeren van de tot-slaafgemaakte. (lees, How to make a Negro christian; A Reprinting of the Religious Instruction of the Negroes and Other Works by  dr. reverend Charles Colcock Jones; Commentary and Analysis by Kamau Makesi-Tehuti) 

Hoe het evangelie door westerse christenen onder de slaafgemaakten, die volgens de slavenwetgevingen niets meer dan lastdieren en werktuigen waren, op plantages werd verspreid vanaf ca. 1840 CE is al door velen bestudeerd.

De opstanden op de plantages werden heviger vanaf begin 19e eeuw CE. De autoriteiten van de slavendrijvende landen en de plantage-eigenaren vonden in deze taktiek (bekering tot het christendom) een manier om de slaafgemaakten hun strijd voor vrijheid te stoppen.

Slaafgemaakten die weigerden Jezus in hun hart te ontvangen werden net zo lang gemarteld tot zij de vrijwillige keuze maakten tot het aanvaarden van Jezus zijn Liefde en Genade. Deze vorm van evangeliseren werd altijd op een openbaar terrein in aanwezigheid van alle slaafgemaakten gepraktizeerd. Velen bekeerden daarom uit pure angst.

agostini-castigos

De in Suriname veel gebruikte martel-methode de Spaanse Bok was door Spaanse slavendrijvers bedacht. Deze daden van terreur waren vooral bedoeld om anderen in angst te houden en om slaaf te blijven. Dit is hoe een mens tot slaaf werd gemaakt. Met wreed-dadig geweld.

hellacaust slavery spaanse bok 1

Hoe kan je het “karakter” van een godheid herkennen?

Die herken je aan het gedrag van de volgeling ten opzichte van de niet-volgeling.

Ik geef een voorbeeld.

Toen Columbus Europa uitvoer en de Nieuwe Wereld “ontdekte” was dit in naam van het christendom.

En vanaf 1492 CE  heeft elk Europide volk, dat in aanraking kwam met niet-Europide en niet christelijke volkeren, deze volkeren of in slavernij gebracht. Of hen zo goed als uitgemoord. Denk maar aan Afrika, de oorspronkelijke bewoners van de Amerikas, de Aboriginals van Australië, van Nieuw-Zeeland, van Tasmanië (die echt allemaal vermoord zijn), aboriginals van de Pacifische Eilanden, bewoners van Azië.

Dit uitzonderlijk barbaarse en duivelse gedrag gebeurde met de goedkeuring van kerkelijk gezag en men vond inspiratie voor deze misdaden in het geloof.

Dus als je werkelijk het karakter van de godheid wil kennen die de Europide christen aanbidt, is het niet onlogisch om te denken dat deze godheid gewoonweg boosaardig is.

Maar als je ervan uitgaat dat elk volk weer een andere benaming heeft voor één en dezelfde Universele God, zoals er in elke taal een andere naam bestaat voor de zon, dan is het logischer om te denken dat de godheid die Europide christenen beweren te aanbidden in moreel opzicht wel goed is. Maar dat in algemene zin de Westeuropese christen, zovele eeuwen onder invloed van christendom, nooit tot de essentie van spiritueel denken, leven en voelen is doorgedrongen.

Want de diep spirituele essentie van godsdienstig zijn is toch dat je als gelovige in vrede wil leven met elk uit een Vrouw geboren mens, met de Vrije Natuur en tot in je diepste wezen wil harmoniseren met het Geordende Universum?

*Het is gewoon een simpele observatie.

Tijdens de destructieve kolonisatie van Afrika verloor de Afrikaan zijn geloof in de eigen Goden. Omdat die onmachtig leken tegen die van de boosaardige Europese christenen.

Het koloniseren van de Afrikaanse mens en zijn spiritualiteit gebeurde door hen met extreem geweld, daden van beest-achtige agressie, te behandelen. In de stijl van het tegenwoordige, door het westen gesponsorde, Islamitische Staat. Liet het ware gezicht van Europese beschaving zich alleen in Afrika zien?

Hoe de “Religie van Liefde” werd verspreid in de Amerikas. De christelijke soldaten en missionarissen koloniseerden land en de harten van de bewoners vanuit het christelijke idee van Naastenliefde. 

hellacaust christendom

Gravure uit de Italiaanse vertaling van een boek van de Engelse soldaat John Stedman. Hij was in de slavenkolonie Suriname in de 18e eeuw gelegerd om de opmars van vrijheidsstrijders, dat uit gevluchtte slaafgemaakten bestond, neer te slaan. Dit was een van de doodstraffen voor gevluchte tot- slaaf gemaakte mensen die weer werden gevangen. Als afschrikmiddel voor slaafgemaakten die de wens koesterden vrij te zijn.

hellacaust suriname -Stedman-hanging

Het brand-merken van ontvoerde en gevangen gehouden Afrikanen met de initialen van de slavenhandelaar gebeurde al in de forten in Afrika. En bij aankomst in de Nieuwe Wereld kregen de ontvoerde en gevangen gehouden mannen, vrouwen en kinderen het brand-merk van de plantage-eigenaar op de arm, borst of op de schouder.

hellacaust suriname brandmerken2

Gevluchte slaaf-gemaakten werden in de Amerikas “cimmaron” genoemd, een Spaans woord. Het betekent letterlijk “weggelopen vee.” Het brandmerken was daarom ook een identificatie manier om bij vangst de tot-slaafgemaakte weer naar de rechtmatige eigenaren terug te brengen. Tegenwoordig vind je over heel de Amerikas nazaten van “Cimmarons”. Afstammelingen van slaafgemaakten die wegvluchtten van de plantages en in bos-gebieden hun gemeenschappen stichtten. Tegenwoordig beter bekend onder de naam Marrons.

Deel 1d

De Europese hebzucht naar zeer goedkope werkkrachten, mineralen en delfstoffen kende geen grenzen. En in Afrika, net zoals in de Amerikas, Australië en in de Pacifische eilanden, waren missionarissen en militairen gezamenlijk bezig met het plegen van invasies en het koloniseren van spiritualiteit.

Vandaag, 130 jaar nadat Slavernij in de Amerikas ten einde is gekomen, is een verwaterde vorm van christendom de primaire religie voor Zwarte mensen in Afrika en in de diaspora. De eigen voorouderlijke Goden verwaarloosd en verworpen vind de Zwarte christen zich vaak in theologische dilemmas.

En heeft schuldgevoelens ten opzichte van de voorouders die hun eigen Goden hadden en daar gelukkig mee waren. Want goed bekeken weet men dat het Lijdenschap van Jezus, een Lijdenschap dat hem de christus maakte, in het niets valt vergeleken met het Levenslange Lijdenschap van elke individuele Voorouder die in slavernij leefde en die op het Moeder-continent was gestorven in naam van Europese hebzucht. Een Lijdenschap dat van de geboorte tot aan de dood dagelijkse realiteit voor hun was op de plantages in de Amerikas of in de bezette landen van gekoloniseerd Afrika.

“Cultuur geeft geboorte aan religie, generaties van mensen geven geboorte aan cultuur. Dus als je de goden van een ander ras verheerlijkt en als je eigen persoonlijke godheid ziet dan vergoddelijk je onvermijdelijk de cultuur van dat ras en de mannen en vrouwen uit die cultuur”. (internetquote)

Dat is simpele psychologie. Door het aanbidden van een “blanke” Jezus, verheft de Zwarte christen alle personen die etnisch gelijkend zijn aan deze persoon onbewust tot de status van godheid. Religie is dan niets minder dan een rem op de psychologische en spirituele groei. En het maakt de Zwarte man, vrouw en kind die de westerse vorm van christendom belijden, onderdanig ten opzichte van de witte mens.

Is het niet een prachtig iets dat de Chinees een Boeddha aanbid en vereerd die etnisch op hem lijkt? En de Thai, een ander soort Boeddha afbeeld en vereerd die weer zijn uiterlijk weerspiegeld? Of de Indiër, die al zijn Hindoe goden afbeeld met dezelfde uiterlijke kenmerken als zijn uiterlijke zelf? Is het niet een mooi iets dat de Amerikaanse Aboriginal en de Australische Aboriginal hun goden afbeeldden met exact dezelfde uiterlijke kenmerken als zij zelf hebben?

Daaraan kan je zien tot in welke mate de geest, het verstand, van teveel Zwarte zich christen noemende mensen nog steeds in gevangenschap is, zovele jaren na afschaffing van de Slavernij. In aanbidding van God richten zij zich tot een eurocentrische, blanke (witte) jezus.

Tot aan de periode van de Trans-Atlantische slavenhandel en Slavernij was de Zwarte mens gelukkig met zijn en haar eigen beleving van spiritualiteit en de eigen Goden. Nu is men al te vaak vaak gevangen door andermans percepties op religieus denken. Door de kolonisatie van het denken van de Zwarte mens is ook de eigen spiritualiteit gekoloniseerd en word het te vaak onderdrukt.

Zwart in de non-westerse culturen

Wanneer men spreekt over de symbolische waarde van de kleur zwart, kan je ervan uitgaan dat in de meeste niet-westerse culturen, de kleur zwart positieve eigenschappen uitdraagt. Bij Aziatische vechtsporten als judo, karate, pencak- silat en jiu-jitsu krijgt men als beginneling een witte band. Iemand is dan leeg en moet vervuld worden van kennis, kunde en wijsheid. Pas wanneer de graad van meesterschap word bereikt krijgt men een zwarte band.

Bepaalde kwaliteiten zoals meesterschap kunnen worden gegoten in mensvorm.

Een goed voorbeeld van dit concept is Fudo Myo. In het Japanse Shingon-boeddhisme is hij de beschermheer van boeddhisme en één van de vijf “Wisdom Kings”.  Hij is de voornaamste God in deze Japanse tak van Boeddhisme. Altijd in beeltenissen omgeven door vlammen en een verbeten gezicht. Dit symboliseert zijn onwrikbaar geloof en zijn goddelijke vermogen alle soort van kwaad met een heilig vuur en zwaard te bevechten en overwinnen. 

fudo myo patron of the samurai source african star over asia, by runoko rashidifudo myo

In de religieuze tradities van de Navajo-indianen kende men de 7 zonnen v.d. pleiaden (een sterrenhoop) met de naam Dilyehe, wat letterlijk “Thuis van de Zwarte God” betekent. Veel oud-Mexicaanse goden zijn afgebeeld met een zwarte kleur. Ixliton was de naam van 1 van die goden, zijn naam betekent “Zwart gezicht”. Best wel opmerkelijk, toch?

Wit is in Aziatische landen, net als in de meeste traditioneel levende Afrikaanse culturen, de kleur van rouw en de geestenwereld. Wat stadia in de menselijke levenscyclus zijn. Terwijl zwart voor ultieme wijsheid, intense spirituele energie, spirituele gezondheid, spirituele volwassenheid en spirituele potentie staat.

De kleur zwart had en heeft bij de meeste volkeren in de wereld magische, mythologische en kosmische kwaliteiten. Het kenmerkt vooral vruchtbaarheid (van het land), wedergeboorte, de onmetelijke grootte van het Universum en kosmische energie.

De oude volkeren in de geschiedenis kenden geen zwart versus wit tegenstelling zoals dat door de westerse mens is gecreëerd . Waarbij wit tot de symbolische kleur van goed en van al het positieve is verkozen en tegelijkertijd zwart de symbolische kleur van het kwaad en al het negatieve is gemaakt . In de oudheid kende men positieve kwaliteiten toe aan de kleur zwart maar kende geen negatieve tegenhanger in het kleurenspectrum.

Wat het Chinese Yin-Yang symbool betreft, een symbool uit het Taoïsme. Soms zwart/wit, of zoals in de Koreas rood/blauw gekleurd. Het symboliseert de samenhang van universele antagonisten, elkaar aanvullende kwaliteiten van het bestaan in het geheel van de Universele werkelijkheid. En de beoefenaar van het taoïsme weet dat deze schijnbare tegenstelling van kleuren nooit de morele of spirituele tegenstelling goed versus kwaad uitdrukken.

In de westerse wereld leeft deze misvatting. Dat de Yin-Yang symboliek correspondeert met het concept goed versus kwaad. Men corrupteert in een dwang naar culturele en spirituele appropiatie een zuiver en gebalanceerde filosofie met de westerse tegenstelling van het moreel goede (wit) versus het moreel kwaad (zwart). Heeft deze gemixt met de dogmas en angst-symboliek uit het westers-christendom.

De kleuren in een Ying-Yang symbool dragen het idee uit van een kosmische balans tussen twee krachten. Die allebei goed zijn. En die elkaar aanvullen om een geheel in een groter geheel te zijn.  Zoals een man en een vrouw, twee schijnbare tegengestelden, hun gelijkwaardigheid vinden in een relatie. En een Natuurlijk Equilibrium tot stand brengen in die relatie bij het creeëren van een kind. Wat ook en misschien vooral de natuurlijke, biologische uitdrukking is van de liefde tussen een man en een vrouw.

Waarom er een link bestaat tussen het Taoïsme en traditionele Afrikaanse religies en denksystemen? Puur omdat het een religieuze en filosofische systeem is dat ook een holistische benadering heeft tot de zintuiglijk en buiten-zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. (lees Afrika en China in Dialoog, Heinz Kimmerle en Hans van Rappard)

De oude volkeren gaven aan alle verschillende kleuren een symbolische waarde. Wit, rood, groen, blauw, paars, geel.  Elke kleur had een specifieke waarde die uitgedrukt werd in beeldspraak en op culturele uitingen als aarden potten, kleding of muurschilderingen. Maar ze zagen in en begrepen dat één kleur alle andere overstijgt.

Het is een koningskleur waarvan geen tegenovergestelde, geen tegenhanger bestaat.

*********************************************************************************

Nogmaals.

Het zijn de hersenen waar gedachten, gevoelens, dromen en visioenen samen het onbegrensd universum tussen de oren zijn.

In het volgende Chapter is er ontsluiering, voor optimaal begrip,

Elevate

(Midnite, Aishant Maps)

(lees verder in Zwarte Waarheid (Chapter 2)

10 gedachten over “Zwarte Waarheid (Chapter 1)

  1. Buitengewoon bijzonder belangrijk informatie. Zeer bedank voor deze ter kennisgeving. Veel succes met je verdere onderzoeken.
    Hopen op nog info van u te ontvangen.
    Vriendelijke groet, Tang bun braad.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s