Zwarte Waarheid (Chapter 4B)

Deel 4.7  Uit-schakelen

Jouw in de woonkamer opgestelde tele-visie word gebruikt om de westerse ideologie te propageren. Het gebruikt films, documentaires en andere programmas om het denken te manipuleren, programmeren en in een staat van onwetendheid te sturen en houden. Leugens worden gemaskeerd als waarheid, heersende vooroordelen worden bekrachtigd en bevestigend weergegeven. Geweld word verheerlijkt en de religie van het westen, het materialisme, word je opgedrongen.  Zodat jij gedachteloos consumeert en eigenwaarde spiegelt aan materiële dingen. 

Leef je als Zwarte man, -vrouw of -kind in een westers land dan is het belangrijk om te weten dat de televisie progammas, commercials, series en films schakels in het Globaal Systeem van Racisme zijn. De witte kijker word overladen met vooroordelen die in het “White Racial Frame” passen. En zijn of haar wereldbeeld word daardoor ernstig verstoord. Hun vals gevoel van superioriteit is een van de kenmerken van dit verstoord wereldbeeld. Als Zwarte persoon zie je Zwarte mensen in westerse t.v. programmas, series en films vaak alleen in een vooroordelen bevestigende rol. En psychologisch is het zo dat je zulke rollen onbewust integreert in jouw zelf-beeld. 

Uit The Black Matrix, van Franklin Jones:

The reason why we have so many sufferers of black self-hatred is because Black people are presently the victims of a massive covert psychological Warfare Program.
The Western media’s constant racially devaluing depictions and distorted portrayal of the Black world population, that amplifies the negative to the point that it distorts reality, is more than just biased media reports. They function as media manipulation psycho-social programs.

This system is extremely effective because when Black people are repetitively presented these noted narratives from trusted white media sources it can be very difficult to resist it’s implied programming. Especially when the propaganda is being told daily and so unrelentingly.

With time, being unable to refute the constant negative information about themselves, many Black people eventually come to accept them. They unconsciously influence how many within the Black population perceive themselves, creating division and self hatred among themselves.

heroes malcolm

Waar je vooral bewust van moet zijn is de negatieve propaganda met betrekking tot Afrika. Dat als een mantra jouw beeldvorming over dat continent “inkleurt”. Bijna altijd hetzelfde soort beelden. Ik noem het de AHOA-Mantra.

Armoede, Hongersnood, Oorlog, Aids. Armoede, Hongersnood, Oorlog, Aids. Van kleins af aan word je in een westers land via school, boeken, radio en vooral televisie gehersenspoeld met een negatieve kijk op en een valse realiteit over Afrika en de Zwarte wereldgemeenschap. Jouw denken raakt vertroebeld door een nooit aflatende stroom van negatieve beelden en stereotyperingen van jouw soortgenoten. Met als gevolg dat je een zelfhaat kan ontwikkelen en jezelf niet wil identificeren met Afrika en de Zwarte mens in het bijzonder.

De eenzijdige en onrealistische beeldvorming in de westerse media, hun scholen en het witte literaire milieu over de Zwarte wereld-gemeenschap, is een schakel in het Globaal Systeem van Racisme.

hellacaust telievision

Je bent wat je eet, zegt men. Maar je bent ook in psychologische zin wat je zintuiglijk waarneemt via internet-media, televisie en film. Televisie programmas en films kunnen het zelfbeeld op een ongezonde wijze vervormen, de creatieve vermogens en je fantasie dempen en het emotionele leven uit balans brengen.

Dit komt omdat het televisie, commercials en films kijken, het visueel en auditief waarnemen, een uitwerking op de alpha, beta en zelfs theta hersengolven heeft die een lichte vorm van hypnose veroorzaakt en jou vatbaar maakt voor subliminale boodschappen. (De bewuste gedachten en denk-processen staan stil tijdens het aandachtig t.v en film kijken)

Er is een reden waarom er meer psychologen en psychiaters in de televisie en film industrie werkzaam zijn dan in welke industrie dan ook.        (google: us6506148 B2)

Waarom je je-zelf moet afschermen van films of computerspelletjes waarin moordzucht en irrationeel geweld word verheerlijkt? Gewelddadige films of computerspelletjes zorgen voor het on-gevoelig raken van het empathisch vermogen. Jouw ziels-antenne. Want denk hier over na. Hoeveel moorden heb je in realiteit gepleegd zien worden? Hoe vaak heb je in het “echte” leven mensen zien verongelukken en sterven? Het zijn zeer schokkende en zeer traumatische  gebeurtenissen.

Feit is wel dat de meeste tv-kijkers en vooral gamers, voor zij uit de pubertijd zijn, talloze malen in virtuele realiteit mensen hebben zien sterven.  Rationeel besef je dat het niet echt is. Maar gevoelsmatig ervaar je het als echt. Net zoals je tijdens een komedie of romantische film kan meelachen en huilen juist doordat je emotioneel geraakt word. Elke keer dat je een moord gepleegd ziet worden op een scherm dan raakt het empathisch vermogen steeds meer verdoofd. En uiteindelijk verlies je het vermogen van creatief redeneren en intuïtief denken. Je kan dan niet meer de talloze “dots connecten” om de wereld te zien en vooral te voelen zoals het is.

Vergeet daarom niet. T.v. programmas zijn precies dat. Het zijn programmas die na jarenlange wetenschappelijke studies bedacht en ontwikkeld zijn om jouw denken en gedrag van kleins af aan te sturen. Van jouw culinaire smaak tot je politieke of sexuele voorkeuren en jouw algemene wereldbeelden. En van sympathie en antipathie ten opzichte van bevolkingsgroepen tot jouw muziek appreciatie en kleding stijl. Wie denk je dat bepaald welke smartphone of spijkerbroek-merk een “noodzakelijke accessoire” is?

Jouw psyche ligt onder vuur van commercials, muziek-videos, films en televisie-series. De menselijke geest, het brein, is als een supercomputer dat alles wat zintuiglijk word waargenomen bewust en on-bewust absorbeerd. Je hersenen zijn geen vuilnisbak. Laat daarom muzikanten, filmmakers en andere groepen producenten die geweld, immoreel gedrag en materialisme verheerlijken en jouw alleen zien als wil-loze consument niet hun rommel in jouw geest dumpen.

Jouw denken en gedrag wordt gemanipuleerd via televisie, films, gesponsorde social media influencers, en hysterische fake-news van “nieuws” programmas.

Programmeer daarom jezelf.

Met educatieve boeken, podcasts, blogs en documentaires op bijvoorbeeld you-tube en door het lezen van informatieve en leerzame artikelen op het wereld-wijde-web. En als je televisie-programmas, series en films kijkt doe dit dan met of onder zelf-observatie.

Beter nog, creëer jouw eigen online-media platforms. Wees researcher, waarheids-getrouwe journalist, onderwijzer en Licht-brenger.  En produceer zelf de programmas die jij zou willen zien. 

Er zijn goede elementen in de westerse cultuur. Is een veelgehoord argument dat niet geheel onzinnig klinkt. Dus het is wijs niet het kind met het badwater weg te gooien. Tegelijkertijd besef je heel goed dat wanneer een kind te lang in sterk vervuild en giftig badwater heeft gelegen het ontzettend ziek kan worden. En zelfs kan sterven. 

Dead Prez: Globalization

Deel 4.8 

Dat Afrikanen geen noemenswaardige geschiedenis hebben en dat zij “barefoot and naked in the jungle” leefden voordat de eerste westerling daar verscheen is het eurocentrische narratief over Afrika. Het is een misleidende schakel van desinformatie in het Globaal Systeem van Racisme.

Als Zwarte man, vrouw en kind opgroeiend in de westerse wereld moet je daarom leren vertrouwen op de eigen waarheidsgetrouwe historici, op onze moderne-tijds Griots. Van Drusilla Dunjee Houston, J.A. Rogers en John G. Jackson tot John Hendrik Clarke, Cheikh Anta Diop, Ivan van Sertima, Runoko Rashidi. Er zijn vele Zwarte historici die sinds de tijd van de Emancipatie hun bijdrage hebben geleverd en nog leveren om de schakels van desinformatie over het Zwarte ras met feiten en goed onderzochte historische waarheden te ontzenuwen. Door het lezen van hun boeken kan je die schakels breken.

schakels

Afrikanen hadden al vanaf de 5e millenium voor het jaar 0 hun schrijfsystemen. Het Proto-Saharan script, het Oude Egypte (hieroglyphen), Nubië, Kush (Meroïtisch) , Zuid-Nigeria (Nsibidi) en Ethiopië (Ge`ez) creëerden de bekende voorbeelden. Hun schrijfsystemen waren ontwikkeld om gedachten te communiceren en vast te leggen op papyrus of in steen gegraveerd. Ze ontwikkelden ieder hun eigen “alfabet” die als primaire functie het schriftelijk vastleggen van verbale klanken had.

In de rest van pre-koloniaal, niet-geïslamiseerd Afrika kent men ook al duizenden jaren een ander soort schrijf-systemen. Die soms ook een ceremoniële of religieuze functie  hebben. Deze schrijfsystemen waren niet ontwikkeld om de klank van een woord op papier uit te drukken maar om een aphorisme, idee, spreekwoord, concept of voorouderlijke wijsheid met één symbool te weergeven. Een goed voorbeeld van dit soort visuele symbolen zijn de Adinkra van West-Afrika. 

Deze symbolen voor wijsheid en kennis-overdracht worden op textiel gedrukt of op meubels, muziekinstrumenten, huis-accesoires, aardewerk, religieuze ornamenten en ook  op muren van woningen en andere gebouwen.

gold adinkra

Er bestaan honderden Adinkra symbolen. Dit schrijf-systeem is een culturele verworvenheid die altijd actueel zal zijn omdat het meegroeit met de moderne tijd. 

gold adinkra1

Stoel met Adinkra uit pre-koloniaal, niet-geislamiseerd 14e eeuws CE West Afrika.

gold stool ghana

Koperen goudstof-gewichten voor handelaren en marktkooplui uit pre-koloniaal, niet-geïslamiseerd Ghana. Goed zichtbaar is de verscheidenheid aan Adinkra symbolen. Deze goudstof-gewichten zijn gemaakt vanaf de 8e eeuw CE. En zo klein als een eurostuiver. In pre-koloniaal en niet-geïslamiseerd West-Afrika had men net als in de rest van het continent een goed georganiseerd financieel stelsel waarin verschillende valuta bestonden. 

Europese kraaltjes en spiegeltjes heeft men nooit als waardevolle handelswaar gezien 

gold akan gold weights 14th to 19th

gold akan region gold weights

Bronzen kunst uit pre-koloniaal, niet-geïslamiseerd 12e eeuws CE Benin (west Afrika). In tegenwoordig zuid-Nigeria.

Afrikanen hadden dus niet alleen de technische vaardigheden kunst te vervaardigen maar vooral ook de culturele sophisticatie deze kunst te appreciëren.

gold benin art 14thgold benin art 14th plus

Vele honderden jaren stonden West-Afrikanen bekend als “Meesters in de Metallurgie”

Bronzen beelden uit pre-koloniaal, niet-geïslamiseerd 14e eeuws Benin

gold edo benin nigeria 12th century Royaume-du-Benin

Goud gewichten uit prekoloniaal, niet-geïslamiseerd West Afrika (vanaf de 8e eeuw CE). Aangezien goudstof in dat gebied al eeuwenlang een wettig betaalmiddel was gebruikten handelaren en marktkooplui dit soort gewichtjes (tot 3 cm in diameter) tijdens de afhandeling van betalingen. 

gold akan2

Koperen hoofd, Edo kunst, prekoloniaal, niet-geïslamiseerd Afrika, 10e eeuw na 0

three-quarter view

Koninkrijk van Nri (1043 -1911)

gold kingdom nri
“Nri was een oude Igbo stad-staat in tegenwoordig Nigeria. Het koninkrijk van Nri was een centrum van onderwijs, religie en commercie in pre-koloniaal, niet-geïslamiseerd west-Afrika. Historici hebben het belang van Nri vergeleken met religieuze steden als Rome en Mecca. In 1911 leed een invasie van Engelse militairen tot de verzwakking en het uiteindelijke verval van dit koninkrijk.”

Dit koninkrijk was vanaf de 16e eeuw, toen de Trans-Atlantische Slavenhandel goed op gang kwam, een veilige haven voor mensen die op de vlucht waren voor bendes die oorlogen voerden om mensen te vangen en verkopen in de mensenhandel. Het wist zich goed te verdedigen tegen deze goed georganiseerde bendes. Maar het waren de legers van Engeland die na maandenlange belegering deze eeuwenoude stad-staat begin 20e eeuw wisten te vernietigen, leeg te plunderen en de bevolking te massamoorden.

De koloniale conferentie van Berlijn was een bijeenkomst van 15 Europese landen en de V.S. in Berlijn (1884-1885) om Afrika op te delen en onder elkaar te verdelen”.

Afrika was de ultieme buit vol allerlei bodemschatten. En onder het mom van “beschaving brengen aan de primitievelingen” startte de kolonisatie van dit continent. In de daaropvolgende decennia tot aan de jaren `60 van de 20e eeuw pleegden al deze landen uit die conferentie, met Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Portugal voorop de grootste genocides van de 20e eeuw in Afrika. En ook tijdens deze beschaving brengende kolonisatie-processen gingen de Europese militairen hand in hand met de missionarissen.

Komt er ooit een tribunaal voor de genocides gepleegd in Belgisch Congo? Dat toen een privé kolonie was van de Belgische koning Leopold II? Meer dan 10 miljoen mensen kwamen om in deze koning`s hebzucht de bodemschatten van de bevolking te roven. 

Deel 4.9: De Drum en Het Woord

Afrika is het continent met de grootste diversiteit aan culturen. En met het grootste aantal levende talen. In de 54 landen van het Moeder-continent zijn er meer dan 3000, waarvan zo een 700 dialecten. Wist je dat alleen al in Nigeria 520 verschillende talen en dialecten worden gesproken?

Het is een kleine wetenswaardigheid.

In pre-koloniaal niet geïslamiseerd Afrika verkozen veel volkeren Orale Traditie lange tijd als ideale wijze voor communicatie en gedachten-overdracht. Dit had alles te maken met onze voorouders hun filosofie over de kracht van het woord in gedachte of uitgesproken. Het kern-idee is dat elk woord Scheppingskracht heeft en krachteloos word zodra je deze opschrijft.

Een andere manier van kennis overdracht is muziek. Kort verklaard houd het in dat wij een poly-(ritmisch) bewustzijn hebben en daarom een menselijke activiteit als kennis overdracht vanuit dit bewustzijn beleven. Als voorbeeld: met een trommel kan je ongelimiteerde hoeveelheden informatie doorgeven. Een trommel produceert geluidstrillingen die zich “voortplanten” door de lucht. Zo kon men dus vroeger over grote afstanden informatie doorgeven. Dit was non-verbale draadloze communicatie.

Voor mensen die het niet verstaan klinkt het als vreselijke angsten opwekkende geluiden. Zij noemen het “irritant oerwoud-gerommel”.

Maar dit is wat wij weten. Er is een alfabet van tonen en ritme-patronen. Combinaties van slagen zijn als lettergrepen. Zo kan men gedurende de nacht en soms ook overdag zeer gedetailleerde informatie doorgeven.

Con-zen-tratie

Kijk.

Instrument. Instru-mentaal. Instru van het latijnse instruere. Wat bouwen, onderwijzen en verheffen betekent.

Meerdere trommels en andere instrumenten tesamen tonen verschillende ritmes en  creeëren in polyritmiek een distinctieve “stem”. Een vibe. (van vibration/trillen). Want zijn instrumenten zoals de kora, de kalimba, de apintie, de kwa-kwa bangi, de shekere, de algaita niet gewoon imitators van woorden en klanken? Sommige met een fijnzinnig geluid, dit zijn snaar-instrumenten. Andere met een massieve, vet (phat) aanvoelend geluid. 

Door van kleins af aan te leren luisteren naar muziek leer je deze “stem” verstaan. En leer je deze te vertalen naar ideeën en naar dans, wat ook een manier van communiceren is. Het is een instructieve stem die je helpt de realiteit verscholen in de werkelijkheid te horen, zien en voelen.

De “stem” is opvoedkundig in de zin van het stimuleren, oprichten en verzorgen van morele eigenschappen. Toont jouw maats-gewijs dat jij een goed mens moet zijn.  En deze stem is vooral ook geneeskrachtig, geest-verruimend en (ziels) zuiverend. 

Deze kennis werd lang geleden verwerkt in folklores, mythes en religieuze verhalen op het Afrikaanse continent. Een continent met enorme diversiteit, bestaande uit duizenden verschillende culturen met ieder hun eigen taal, gebruiken en gewoontes. Maar met veel sociale raakvlakken en gemeenschappelijke denkwijzes vooral met betrekking tot traditionele religies.

Zo is er bij vele culturen in ons ware Heilig Land de mythe van de schepping, de creatie van de zichtbare wereld, die bewerkstelligd werd door het uiten van een scheppings-woord of klank door de Scheppers.

Een woord bestaat uit een samenvoeging van klanken. En elke klank, in elke taal, heeft sinds zijn oorsprong een scheppings-  of vernietigingskracht. Het is geen toeval dat in alle talen van alle volkeren in de wereld de naam van een Scheppingsgod zeer vaak de letters, de klanken, A of O in zich dragen.

In de ontstaansgeschiedenis van de Dogon in Mali creeërde de Scheppers het zichtbare universum door het mengen van de Fundamentele Elementen met de vibraties van zijn/haar/het gesproken woord. In essentie zijn sterren, planeten, deze  Aarde, dieren, planten en mensen daarom de “gematerialiseerde gedachtes” van de Scheppers.

Een soortgelijke filosofische principe over de “Eerste Trilling” zie je ook terug in de culturen van de Oudegyptenaren en van de Yorubas. Waarbij een primordiale Kosmische Vogel het startsein gaf voor de creatie met het uiten van een scheppings-klank.

Deze filosofie over de “Eerste Trilling”, ook wel bekend als Het Mysterie van de Bas, zie/voel je in veel mythologische vertellingen van de vele volkeren en culturen die Afrika rijk is. Het is voorouderlijke wijsheid die sinds het begin der tijden evolueert en spreekwoordelijk in onze genen is gegraveerd. Het leid wanneer het tot in de kern word begrepen tot een volgroeide spiritualiteit. En schept een gevoels-leven waarbij je de ik in jouw ziet voor wat het is.

In de filosofie van de Akan in West-Afrika ziet men gedachten als gevlochten lianen, flexibel maar toch krachtig en (bijna) onbreekbaar. En erkent men dat gevoelens zeer verfijnde gedachten zijn, fragiel als spinneweb-draad.

De primordiale “Eerste Trilling”  is altijd aanwezig geweest en zal altijd blijven inwerken op jouw gedachten-en gevoelswereld. Al deze wijsheden werden, gewoven in bijvoorbeeld Ananse- verhalen of songteksten, overgedragen aan de volgende generaties.

“Ase ( às̩e̩ of ashe) is een Yoruba filosofische concept voor het creeëren van verandering in situaties en het bewerkstelligen van een nieuwe realiteit door te spreken. Ase is door de Yoruba Scheppingsgod Olodumare in alles geplaatst dat je als mens zintuiglijk en buiten-zintuiglijk kan waarnemen. Goden, voorouders, geesten, mensen, dieren, rivieren en oceanen, het bomen en het plantenrijk. In alles is Ase aanwezig. Het is in conversaties, gebeden, vervloekingen, lofuitingen. Het totale bestaan, volgens Yoruba filosofie, is afhankelijk van Ase” (Wikipedia)

Dit concept maakt, vooral voor de geïnitieerde, het belang duidelijk van de kracht van het woord. Hoe je door het uitspreken van woorden (klanken), gedachten openbaart en ze “leven geeft”. Je kan bijvoorbeeld iemands gemoed verstoren of juist zalven met de juiste keuze van woorden. Door spraak breng je gedachten in de tastbare wereld. Het is dan een realiteit in jouw eigen en in andermans wereld.

In de meeste traditionele Afrikaanse religies en (filosofische) denk-systemen is er geen scheidslijn tussen lichaam, verstand (geest) en ziel. Er is het bewust zijn van het één zijn met het Universum, de Natuur, de medemens.

Dit komt perfect tot uiting in het Zuidelijk Afrikaanse ethische concept Ubuntu. Wat letterlijk “Ik ben omdat Wij zijn” betekent.  Het geeft aan dat jouw mens-zijn afhankelijk is van andere mensen en pas “waardevol” is wanneer zij hun menselijkheid gereflecteerd zien in hoe jij hen toespreekt en behandeld.

De meest onderschatte tragedie van het Tijdperk van Slavenhandel en Slavernij en de kolonisatie van het Moeder-Continent was de kolonisatie van ons denken en onze spiritualiteit. En het niet langer van generatie op generatie doorgeven van veel voorouderlijke wijsheden.

Een klein stukje voorouderlijke wijsheid:

Kijk naar de religies van deze wereld. Dit is wat je ziet. Elk volk schiep zijn god naar zijn en haar evenbeeld.

Er waren mannen, lang lang geleden, die angstig waren de dieptes van hun eigen spirituele beleving te ontplooien, schiepen een godheid naar hun evenbeeld, geschapen naar hun al te menselijke zelf, hun innerlijk. Een innerlijk dat geregeerd werd door neigingen naar gewelddadigheid en onrechtvaardigheid en die boosaardig en wraakzuchtig is. Hun god werd gegoten in een menselijke vorm, een vorm die zij verstandelijk konden begrijpen.

Die godheid werd voor de religieuze man een werkelijkheid.

Ook waren er mannen en vooral vrouwen die de onpeilbare dieptes van hun spiritualiteit hadden verkend en een godheid schiepen naar hun evenbeeld. Omdat zij het labyrint van gedachten en gevoelens hadden overwonnen. Omdat zij hun eigen taal, de taal van emoties hadden ontcijferd, was deze godheid vredelievend, moederlijk zorgzaam en zachtaardig. Hun godheid, wisten zij, voelden zij, is groter dan de allergrootste grootheid, onmeetbaar en oneindig. Ongrijpbaar en vormloos.

En die godheid werd hun werkelijkheid.

De tragedie van het Tijdperk van Afrikas Lijdenschap was dat miljoenen mannen en vrouwen die immense hoeveelheden kennis en wijsheden van onschatbare waarde in hun hoofd droegen de dood vonden. Zij stierven tijdens de vele oorlogen die gevoerd werden om mensen te ontvoeren en als krijgsgevangenen te verkopen. Zij kwamen om het leven tijdens de maandenlang durende overtocht naar de Amerikas.

Want er werden geen slaven gehaald uit Afrika. Het waren mannen en vrouwen die voor hun ontvoering en gevangenschap een normaal maatschappelijk leven leidden.

Tijdens hun gevangenschap was het spreken van de moedertalen verboden volgens de slavenwetgevingen van de slavendrijvende naties. Op straffe van de dood. Waardoor veel kennis die altijd via orale traditie werd overgedragen verloren ging.

De honderden miljoenen die stierven tijdens Afrika`s Lijdenschap en al onze mensen die in gevangenschap leefden en niet meer via het gesproken woord voorouderlijke kennis over konden dragen, is vergelijkbaar met talloze bibliotheken die tot de grond afbrandden. 

Schakels

De door westerse historici gepropageerde mythe dat Afrikanen tijdens de Trans-Atlantische Slavenhandel en Slavernij uit oerwouden en bosrijke gebieden werden ontvoerd is precies dat. Het is propaganda. Want feit is dat vooral de streken in West-Afrika waar tientallen miljoenen Afrikanen werden ontvoerd al sinds het begin van de jaartelling geen boscultuur meer kenden. De meeste mensen leefden in dorps en stads gemeenschappen. 

Het bleek ook onpraktisch voor slavenhalers om oorlogen te voeren tegen mensen die in de bossen waren geboren en opgegroeid, daar als heer en meester leefden. Slavenhalers, onbekend met het bos, verdwaalden of vielen ten prooi aan angsten. Zij waren makkelijk te verslaan door de vaardige bosbewoners. De ontvoerde Afrikanen in de Amerikas, die wegvluchtten van de plantages naar de bosrijke binnenlanden, kwamen dus niet uit een bos-cultuur. Maar wisten zich toch te adapteren aan die nieuwe omgeving. Voor overleving was dit essentieel.

Pre-koloniaal Afrika kende een goede balans tussen plattelands-bewoners met zijn landbouwers-en vee-teelers en stads-bewoners met een grote diversiteit aan ambachten. Daarom waren er ook nooit gebreken in de voedselbevoorrading. Ook is het belangrijk om voor ogen te houden dat pre-koloniaal Afrika het meest welvarend was van alle continenten. Dit word bevestigd door Orale Traditie en oog-getuigenverslagen van arabische ontdekkings-reizigers. Zij noemden vaak de plaatsen waar zij kwamen in vooral Noord, West, Midden, of Oost Afrika  “aardse paradijzen”. (lees The Arab Invasion of Egypt, Alfred Butler)

Stad in het pre-koloniale, niet-geïslamiseerde koninkrijk Loango. Tegenwoordig Democratische Republiek Congo. Dit koninkrijk was een van de grootste exporteurs van koper en textiel naar de Europese en Arabische markten. (prekoloniale tijd)

afrika city of loango 17th century

Ommuurde prekoloniale, niet-geïslamiseerde dorp in West Afrika.

gold african cities before1

(lees The Akan Diaspora in the Americas, Kwasi Konadu en African Cities and Towns before European Conquest Richard W. Hull)

Don Alvaro, King of Kongo giving audience to ye Dutch in 1642”

(king of kongo, king kong u.c.)

afrika Don Alvaro King of Kongo giving Audience to ye Dutch in 1642

Dit koninkrijk strekte zich uit over tegenwoordig Angola, Gabon, Congo en D.R. Congo en bestond al in die vorm sinds ca. 500 BCE. Het was een machtig koninkrijk dat zijn rijkdom vergaarde uit de export van koper en koperen produkten, goud, aardewerk en andere ambachtelijke produkten. In 1485 werd een orthodoxe vorm van christendom in dat koninkrijk een staats-religie.  

En ik heb het eerder geschreven: Er werden geen slaven gehaald uit Afrika. Het waren mannen, vrouwen en kinderen die in stedelijke en dorps-gemeenschappen leefden. Waarin iedereen een maatschappelijke taak had. Zij werden ontvoerd, tegen hun wil in schepen weggevoerd en gevangen gehouden.

De “slaven” waren huismoeders, tol-heffers, griots, goud -brons-en kopersmeden, landbouwers, koningen en koninginnen, hun hof-houding, acteurs en actrices van theaters en straat-artiesten, Meesters in Zielenkunde, marktkooplui, en andere handelaren, medicijn mannen en -vrouwen, griots in opleiding, vissers, professionele worstelaars, professionele Wari spelers (een bordspel dat in Suriname Awari Bangi word genoemd en al in het Oude Egypte als Wari bekend stond) priesters, priesteressen, observeerders van hemel-lichamen/astronomen (check de documentaire Cosmic Africa), soldaten, geneeskundigen, prinsen en prinsessen, mensen uit de feodale kaste, leraren, professionele rouw-begeleiders, vroedvrouwen, muzikanten, sandalen- en kledingmakers, huizenbouwers, trommel-boodschappers, uitbaters van eethuisjes, hout-kunstenaars en meubelmakers, veehouders en instrumenten-makers, kortom; talloze culturen op dit continent eindigden door de Trans-Atlantische Slavenhandel en Slavernij en de gewelddadige kolonisatie totaal ontwricht en vernietigd.

Deel 4.10

Kaart van Afrika uit de 18de eeuw CE

africa map 18th

Afrikanen, Zwarten, Moren, Negers, Nubiërs, Aithiopiërs

In verschillende periodes van de geschiedenis droegen wij het gewicht van elk van deze namen op onze schouders. 

Overal.

Overal op deze Paradijselijke Planeet tussen de Sterren, overal op Aarde, in alle windhoeken, zijn wij aanwezig sinds honderden eeuwen en tientallen millennia.

Archeologen zeggen; wanneer ze dieper graven in de Aarde op welk continent dan ook zij de witte beenderen van een Autochtoon vinden, een Ab-original met onze karakteristieke kenmerken.

Hoe heetten wij, toen, in den Beginne, wij alleen waren met onszelf? Toen we wisten dat de Natuur, de Mens en God 1 mooi geheel zijn?

We hadden toch, in elk van de zovele talen die we spraken, weer een andere naam voor onszelf?

Afrikanen, Zwarten, Moren, Negers, Nubiërs, Aithiopiërs

In verschillende periodes van de geschiedenis droegen wij het gewicht van elk van deze namen in ons hoofd.

In alle tijden.

In alle tijden, Gezonde mensen, is wat wij zijn. Van Melanine-light tot Melanine-puur.

Over de breedte van de Evenaar, van Noordpool tot Zuidpool, overal melanine-rijkdommen. Hoeveel mensen weten dat een ijsbeer met zijn witte haren een olie-zwarte huid heeft?

Wij. Dankzij melanine geen tegen-natuurlijke, on-natuurlijkheden als verbranden door een leven-gevende Natuur-Element.

Ik ben omdat Wij zijn. Ubuntu. Niet donker maar in menselijke vorm gegoten zon-licht. Zwart-gekleurd. We weten en voelen; melanine-moleculen zijn tot stil-stand gekomen zonnestralen.

Melanine.  De Mater. De Moeder van alle kleuren.

Wees onbevreesd, jouw Melanine-Rijkdom is jouw Stralende en Hemelse Pantser,

Koninklijk, Schitterend, door de Zon gekust

We zijn wie wij zijn al zoveel miljoen jaren. We zijn bovenal Al-machtigenPrachtige, Adem-halende kathedralen, heilige Tempels van vlees en bloed, Afro-fantastische, Wandelende, Zingende, Nieuwe-Realiteiten-Creëerende, Zichtbare Manifestaties van de Universele Almachtige. Die Ene. IkZie! Wij hebben het Gezicht van de Scheppers van Hemelen en Aarde.

Afrikanen, Zwarten, Moren, Negers, Nubiërs, Aethiopiërs

In verschillende periodes van de geschiedenis droegen wij het gewicht van elk van deze namen.

We Zijn.

We zijn genetisch bekeken onze wedergekeerde over-betover-grootvaders en onze wedergekeerde over-betover-grootmoeders. Goed bekeken zijn wij als individuele druppels water in de Oceaan. Goed bekeken.

Zijn wij 1 afro-dynamisch en uniek spiritueel fenomeen

zonnebloem

Deel 4.11 geschiedenis zoals het geschiedde versus geliegenis

A people without knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots” -The Honourable Marcus Mosiah Garvey-

olmec 1

olmecs tres zapotes

Fotos zeggen meer dan woorden. In dit geval spreken de fotos zeer luid en met uitroeptekens.

De opgravingen van tientallen grote stenen hoofden in het gebied waar de Olmeken leefden in Mexico zijn getuigen van een geschiedenis die via Orale Traditie en Arabische geschriften is overgeleverd. Hoe zeevaarders vanuit West-Afrika al sinds ca. 2000 BCE de overtocht maakten naar de Amerikas. De Olmeken cultuur was de eerste beschaving van Meso-America, de moeder-cultuur van andere Meso- Amerikaanse culturen.

(lees They came before Colombus, dr. Ivan van Sertima)

olmec san lorenzo

Schakels

Bernard Le Bovier de Fontenelle, een Franse schrijver uit de 18e eeuw CE,  zei eens: “Geschiedenis is een groep leugens, waar mensen overeenstemming hebben bereikt”.

Dit is, tragisch genoeg, de Europese visie op geschiedenis.

Redenerend vanuit de intentie geschiedenis zuiver over te brengen geef ik een blik op recente geschiedenis.

Want wist je dat in het jaar 1903 CE er een serieus plan was om Uganda en Kenya op te delen, zodat een deel van die landen gegeven kon worden aan Europese joden die te lijden hadden onder de pogroms in Europa?

Dit was 44 jaar vóór de stichting van een joodse staat in Palestina. Het land Israel bestond dus toen nog niet.

Uganda en Kenya waren toen nog kolonies van Engeland. En de “Founding Father of Zionism” Theodor Herzl en de Britse regering hadden bijna besloten om voor joden, die tot dan geen thuisland hadden, een eigen land te stichten in Oost-Afrika.

(Google: jewish homeland east africa)

Dit gebeurde nog maar iets meer dan 114 jaar geleden en dit stukje geschiedenis lijkt al door de mensheid vergeten.

Sinds de VN Partitie in 1947 CE, waarbij grote delen van Palestina aan Europese joden werden gegeven voor de stichting van een joods thuisland, ageren Palestijnen tegen de gewelddadige bezetting en kolonisatie van hun voorouderlijk land. Palestina was onderdeel van het Ottomaans rijk en kwam, nadat dit Turkse Rijk viel, tot 1947 CE onder Brits mandaat.

Is het niet misdadig dat westerse landen, mede verantwoordelijken, hun ogen sluiten voor de stille genocides die in dat land door joden worden gepleegd sinds de stichting van de staat Israel?

hellacaust israel murderas wars

wir haben es nie gewußt?!

palestina up

(Lees verder in Zwarte Waarheid (Afsluitend)

4 gedachten over “Zwarte Waarheid (Chapter 4B)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s