Zwarte Waarheid (Chapter 4A)

Schakels in de Ketting

deel 4.1 bewust zijn

Er is in dit document veel om over na te denken wat door sommigen misschien door cognitieve dissonanties niet volledig begrepen gaat worden. Want de meeste mensen zoeken en accepteren alleen een waarheid die zij begrijpen en waar zij zich comfortabel bij voelen.

Of misschien staan aangeleerde religieuze normen of zwart-wit denkbeelden het begrijpen in de weg. Ook is het zo dat elk mens op een eigen niveau van bewustzijn leeft en daarom zullen sommigen tijd nodig hebben te groeien naar een niveau waar zij een dieper inzicht in deze materie kunnen krijgen .

Hoe dan ook, er is een zuivere waarheid ten aanzien van de kleur zwart waar steeds meer mensen van het Zwarte ras zich bewust van worden.

En het is juist over de geschiedenis van de Zwarte mens waarover door Europide historici een compleet web van leugens is geweven. In het Europide onderwijs-systeem word ontkend of het word weggelaten dat Afrika de “birth-place” van alle culturen is. Dat daar het gesproken en geschreven woord ontstond, het maken van vuur en metallurgie, mathematica, geneeskunde, bouwkunde en architectuur, de vorming van de eerste steden, astronomie en het omvormen van sterrenstelsels naar sterrenbeelden. Het ontcijferen van alle geheimen van de natuur en van het universum en deze samenvatten in wetenschappelijke disciplines. In Afrika ontstonden de eerste beschavingen en al hun kennis leverde de fundering voor de veel latere Griekse en Romeinse culturen. Dat zijn historische feiten. (lees The Destruction of Black Civilization, Dr. Chancellor Willams; Black Athena Vol. I,II,III, Professor Martin Bernal; Stolen Legacy, Dr. George G.M. James; The African Origin of Civilization, Dr. Cheikh Anta Diop)

En dat de oorsprong van religies als judaïsme en christendom in Afrika is ligt als een geheim onder vele lagen van eurocentrische onwaarheden.

De verhalen uit de bijbel en tenakh over israelieten en hebreeuwers zijn allegorieën en mythes. Het historisch feit is dat het hebreeuwisme, net als het latere christendom, een religie van bekering was die een paar honderd jaar voor de opkomst van het christendom ontstond in Egypte. Het kreeg volgelingen over heel Noordelijk-Afrika, de Levant, Arabië en Armenië, tot in India, China en Iran. (lees, The Invention of the Jewish People, Professor Shlomo Sand)

Bij de opkomst van het christendom bekeerden veel hebreeuwers zich tot deze nieuwe religie, die lange tijd concurreerde met andere religies als het Serapisme, het Mithraïsme en het Arianisme. De overgrote meerderheid van deze mensen uit al die verschillende religies bekeerden zich later tot de islam. Niet uit godsdienstige overwegingen maar om de simpele reden dat deze nieuwe religie een gewiekste bekeringstactiek had. Bekeerlingen tot de islam hoefden veel minder staatsbelastingen en tolheffingen te betalen dan anders-gelovigen.

Meer dan duizend jaar na de opkomst van het christendom, rond de 10e eeuw na 0, werd het hebreeuwisme door bekeerlingen tot dit geloof in Khazarië in Oost Europa, hervormd tot het judaïsme.

Dat Egypte en niet Palestina de bakermat is van het christendom is eerder uitvoerig uitgelegd. En kan nader bestudeerd worden. (lees The Historical Origin of Christianity; Walter Williams, Christianity before christ; Dr. John G. Jackson)

Het ontkennen en het  weglaten uit de geschiedenisboeken van dit soort feiten door de meeste westerse historici en theologen zijn schakels in het Globaal Systeem van Racisme.

Het is een goed ontwikkelde propaganda-tactiek in de aanhoudende negatieve beeldvorming van de Zwarte mens. En dat deze geen noemenswaardige contributies heeft geleverd aan wereld-cultuur en de menselijke geschiedenis. Deze beeldvorming word voornamelijk via Europide instituten, school (van basis-school tot universiteit) en conventionele media gepropageerd. Het is in deze instituten waar het raamwerk, de matrix, van racistische vooroordelen in jouw denken word gevormd.  

Het door westerse landen ontwikkelde en in stand gehouden Globaal Systeem van Racisme is een systeem van sociale, politieke, militaire, religieuze en economische machts-centra die privileges verschaft aan witte mensen. En om het systeem welvarend te houden is er economische uitbuiting van een gecreëerde zo-genaamde derde wereld. Vaak met militaire agressie.

Dit systeem, waarin het onderwijs-stelsel de basis legt in racistisch denken en de functie van mis-leidende schakel heeft, is een parasitair, corrupt en immoreel systeem van leugens, listen en bedrog.  (definitie van tricknology)

Als je als zwarte man of vrouw bent opgegroeid en leeft in dit systeem dan moet je vele verschillende lagen van eurocentrische “waarheden” pellen om een honderd procent waarheid te vinden. Je moet als het ware jezelf (her) onderwijzen.

Bewustwording is het sleutelwoord.

Ik gebruik met opzet niet de term “Witte Suprematie” maar Globaal Systeem van Racisme. Kort uitgelegd;

Woorden zijn primair als instrumenten waarmee je gevoelens, emoties en gedachten verbaal kan uiten. Met woorden kan je ook concepten, ideeën en symbolen verklaren. Woorden hebben enorme kracht die ook en misschien vooral op het onderbewustzijn inwerken.

Witte Suprematie is een term die uit het 19e eeuwse Europees denken stamt. Het moest de dominantie die witte mensen in de wereld hadden omschrijven. Een wereld waarin geen God bestond, omdat die via hun filosofische redeneringen als niet bestaand of simpelweg als onmachtig werd gezien.

In de Zwarte man zijn strijd tegen het Globaal Systeem van Racisme is tientallen jaren geleden de term “White Supremacy” nieuw leven ingeblazen. White Supremacy kennen wij als een systeem waarbij de witte mens geopolitieke en kapitalistische machtsmiddelen gebruikt om de zogenaamde derde-wereld economisch uit te buiten en zo welvaart te creëren voor de eigen etnische groep. Legers van de Navo en natuurlijk van de Verenigde Staten treden hierbij altijd op als pressie-middel.

western world

Maar dit is het probleem met de term Witte Suprematie. Toen de witte man deze term bedacht wist hij heel goed welk effect het zou hebben op de psyche van de “onderdrukte” volkeren die dit woord in hun alledaagse vocabulaire zouden opnemen.

Woorden hebben enorme kracht. Vooral gekoppeld aan basis-emoties. Iets dat nooit onderschat mag worden.

De realiteit is dat er een volk is dat zichzelf de afgelopen eeuwen via propaganda in het denken van veel niet-westerse mensen als “Supreme Beings”  als allerhoogste en oppermachtige wezens heeft geplaatst.

Een mensensoort dat via instituten als school, media en wetenschap de illusies (leugens) van witte superioriteit propageren en opleggen aan niet- westerse volkeren.

Suprematie is de overtreffende trap van superieur en betekent letterlijk, almachtig, oppermachtig, allerhoogste gezag, opperheerschappij.

Witte Suprematie, Witte Almachtigheid, klinkt wanneer je denken ver genoeg geëvolueerd is dan niet alleen belachelijk. Het is natuurkundig, scheikundig, biologisch, spiritueel en metafysisch gezien een zuivere onwaarheid.

Een leugen.

Het is niet onlogisch om te bedenken dat de term Witte Suprematie, deel uitmakend van een dagelijkse vocabulaire, een obstakel gaat vormen in het onderbewustzijn.  Waar je het witte ras dan verheft tot almachtig en superieur. En je vatbaar bent geprogrammeerd te worden om de meest destructieve cultuur in menselijke geschiedenis als een benevolente en menslievende beschaving te zien.

Woorden zijn niet alleen maar klanken die je uitspreekt of opschrijft, ze hebben enorme invloed op het zelfbeeld en de wereldperceptie. En dragen bij aan het vormen van de persoonlijke en de groeps-identiteit. Woorden helpen het zelf-beeld, het gevoel van eigen-waarde en het zelf-vertrouwen vorm te geven. Je moet je daar heel bewust van zijn.

Keti-Koti

Veel van ons ontwaken, worden wakker, uit een comatoze staat van onwetendheid. Als uit een hypnose, en beseffen dat het pure noodzaak is voor overleving om op psychologisch gebied de ketenen van het Globale Systeem van Racisme te verbreken. Zoveel Zwarte mannen en vrouwen zoeken en vinden hun Zwarte zelf. Ontwikkelen waardering voor de drie-eenheid van de spirituele, psychologische en uiterlijke Zelf.

Met zelfvertrouwen, een groeiend gevoel van eigenwaarde en een diep gevoel van zelf-liefde laten zij de mentale-plantages achter zich. En hoewel er nog teveel van ons gehecht en soms zelfs verslaafd zijn aan dit corrupte en barbaarse systeem groeien de “cimarrons” in aantallen.

Ontwaakt om de ware intenties van de “Evil Empire” te zien, zijn zij niet langer een gevangene van dit moderne-tijds Romeinse Rijk. Weigeren een dwang-arbeider te zijn in het systeem en gebruiken hun intellect en creatieve vermogens anderen uit dit systeem te bevrijden.  

En het word al zo vaak gezegd. Materialisme is de ware religie van het westen. Een religie waar geld een god is die men een leven lang hebzuchtig dient en waarin eigenwaarde en zelf-vertrouwen alleen aanwezig zijn en groeien door het zielloos vergaren van materiële bezittingen.

Een paar schakels in de ketenen van het Globaal Systeem van Racisme zijn financiële schulden.  Leer daarom op individueel en macro niveau de waarde van geld kennen. Zie het als een instrument dat assisteert jouw realistische dromen en gematigde verlangens tot een tastbaar iets te vormen, het is een praktisch instrument waarmee je geluksmomenten kan creëeren.

Niets meer dan dat.

Leef gematigd en wees spaar-zaam met geld want dat is de meest effectieve leef-wijze om de schakels van financiële schulden te breken.

Qui Ad Portas?

De westerse ideologie is een fascistische ideologie. Kan ik heel kort in zijn. Want leunt deze beschaving niet op de pijlers industrie en militaire agressie? Zijn dit niet de basis-pijlers kenmerkend voor fascisme? En worden de V.S.  dat over de hele wereld zaden van terreur heeft gezaaid  niet bestuurd door het militaire-industriële complex?

Het Globaal Systeem van Racisme is volgens woordenboek-definities vooral onvervalste terreur; “stelselmatig schrik inboezemen door gewelddaden”. Of het nu gaat om de onrechtmatige criminele invasies in olie-rijke landen door westerse legers. Of om Amerikaanse politie-agenten die duizenden Zwarte mannen, vrouwen en kinderen vermoorden en dan van die misdaden worden vrijgesproken door een corrupt rechtssysteem.

Franse soldaten die in Afrika heerlijke Europese beschaving brachten. Hoe spel je terrorisme? De jaren 60 van de 20 eeuw CE kenmerkten een globale vrijheidsstrijd tegen koloniale overheersing. Ook in Afrika vochten vele volkeren bloedige oorlogen tegen de bezetters. 

hellacaust24

Zovele bevrijdings-oorlogen. Zie het maar als de Nederlandse strijd in de tweede wereldoorlog tegen de bezetters (uit Duitsland). De vermoorde mannen op de foto zijn, volgens overlevering, leden van een koninklijke familie die zich had uitgesproken tegen de koloniale wetten.

Westerse Beschaving.

Het is als een oorlogsschip dat eeuwenlang de wereld heeft rondgevaren, in naam van eerst nog christus en later het kapitalisme. Om overal te plunderen, het milieu te vervuilen, te roven, mensen tot slaaf te maken, volkeren en dieren te massa-moorden en nu zinkende is.

Het is al voorspeld. Opkomende economieën willen af van de dollar en euro als wereldhandelsmunten. En voormalige koloniën verwerpen sinds het einde van het koloniale tijdperk de eens met onmenselijk geweld opgedrongen westerse cultuur. Het zijn nagels aan de doodkist van een “beschaving” en zijn globale hegemonie.

Dat wetenschap, technologie en politiek verantwoordelijk waren voor westerse wereld-dominantie is een leugen. Want niets hiervan was mogelijk zonder de genocides en volkerenmoord op de oorspronkelijke bewoners van de Amerikas. En zonder het wrede en barbaarse systeem van Trans-Atlantische Slavenhandel en Slavernij, Slavernij in Oost-Azië en de gewelddadige kolonisatie van een groot deel van de wereld.” The Honourable dr. John Henrik Clarke

De Europide mens wist zich naar wereld-dominantie te vechten door de Chinese uitvinding van het buskruit. Met geweren en kanonnen werden volkeren, gewapend met niets anders dan speren en zwaarden, overrompeld. En het westers imperium is in verval sinds die militaire voorsprong steeds minder werd.

Er zijn parallellen tussen dit imperium en dat van het oude Rome.

Net als het Romeinse imperium is het westerse gebouwd op het systeem van slavernij (VOC en WIC) en een frauduleus financieel stelsel. 

Het oude Rome kon ook door vernieuwende militaire strategieën en wapens andere volkeren onderwerpen. Maar verloor macht vanaf het moment dat diezelfde volkeren op militair gebied net zo goed gewapend en kundig werden. 

Een teken aan de wand van een desintegrerend Romeins imperium was de maatschappelijke verderving en vergiftiging van de jeugd met oorlogs-zucht, materialisme, heb-zucht, over-sexualisatie en xenophobie. Dit waren aan het eind van het Romeins tijdperk, net als nu in het moderne-tijds Romeins-imperium, de meest gewaardeerde normen en waarden.

Een verwende Romeinse bevolking  had zich overgegeven aan hedonisme terwijl de onderdrukte volkeren bij wijze van spreken “aan de poorten stonden te beuken”. Ditzelfde scenario begint zich nu ook in het Westers Imperium af te spelen.

Hannibal ad portas….

deel 4.2  Afrika Vooruit

Meer dan 400 jaren van verschrikkingen tijdens de eeuwen van Afrika`s Lijdenschap; de Trans-Atlantische Slavenhandel en de gewelddadige kolonisatie. Afrika en de Zwarte mens in de diaspora waren verloren. Dit waren de On-verlichtte eeuwen. 

Maar sinds het einde van de koloniale tijd in de jaren `60 en `70 van de 20e eeuw gaat het langzaam aan steeds beter met Moeder Afrika en haar kinderen verspreid over de wereld. De geest van teveel Zwarte mensen was gekoloniseerd maar is nu ook in een proces van de-kolonisatie.

Waarom waren er na de koloniale periode zoveel oorlogen, zoals in Congo? Omdat al die landen vóór de koloniale periode bestonden uit honderden verschillende koninkrijken en onafhankelijke staten. Door de opdeling van Afrika tijdens de Conferentie van Berlijn 1884-1885 CE werden artificiële grenzen en naties gevormd. In het geval van Congo werden vele verschillenden volkeren, met ieder hun eigen talen en culturen gedwongen samengevoegd tot een natie.

Gevolgen van de opdeling waren zo-genaamde stammenstrijd om bezit en gebruik van voorouderlijke gronden en rivieren. Bij de exploitatie van dit continent maakten de Europeanen met verdeel en heers taktieken goed gebruik van de vetes tussen de verschillende bevolkings-groepen in een land. Zoals in Rwanda met de Hutus en Tutsis. Pas sinds de jaren 60 van de 20e eeuw CE zijn de meeste Afrikaanse landen onafhankelijk en pas sinds die jaren bezig met natie-vorming.

In realiteit zijn de meeste Afrikaanse landen, door de verwoestende effecten van de koloniale periode,  nog geen 40 jaar serieus bezig met het weder opbouwen. Dat mogen wij nu niet vergeten.

De vele culturen in Afrika waren totaal ontwricht, vaak zelfs vernietigd. En met vallen en opstaan gaat het stap voor stap beter sinds het einde van de koloniale periode. Het gaat beter vergeleken met hoe het was. In tegenspraak tot westerse negatieve propaganda over het Moeder-continent en hun zo-genoemde “poverty-porn” word al voorzichtig gesproken over een Afrikaanse Renaissance.

Met poverty porn word bedoeld “”elke soort media, geschreven, gefotografeerd of gefilmd, dat de armoedige of hongerlijdende mens exploiteert voor het genereren van sympathie om kranten te verkopen of om donaties voor goede doelen te krijgen”.

Het leed van hongerlijdende mensen en armoedigen word vooral via media als televisie uitvergroot. En gestereotypeerd. Denk maar aan de beelden van kinderen met bolle buikjes en vliegen op het gezicht. Hierdoor word het idee in het denken geplant dat hongersnood en armoede de norm is in met name Afrika.

Maar de actuele waarheid is anders.

Armoede neemt sterk af, er is een zeer snel groeiende midden-klasse, sociale infrastructuren en het spoor-en wegennetwerk worden aangepast aan de moderne tijd. Er is de laatste 10-tal jaren een stijgende lijn in de bouw van scholen, ziekenhuizen en universiteiten. Er vind in Afrika een heropbouw-wonder plaats.

Afrika werd vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw CE, toen de meeste landen zich vrij hadden gevochten van het koloniale juk, geteisterd door burgeroorlogen. Bijna het gehele continent stond in brand. Tegenwoordig zijn er nog weinig gewapende conflicten in de 54 landen van ons ware Heilig Land.

Decennialang dumpten geïndustrialiseerde landen hun kapotte mechanische en electronische apparaten in Afrika. Alsof het een vuilnisbelt was. Maar dankzij het vindingrijke en creatieve karakter van Zwarte mannen en vrouwen daar, werden die apparaten met reverse-engineering gerepareerd en weer op de lokale markt verkocht.

Hierdoor heeft de technologische know-how in veel gebieden reuzensprongen gemaakt. En zien we nu een toename van Afrikaanse uitvindingen. Van autos aangedreven door zonne-energie tot computer en smartphone technologie. Technologiebedrijven springen over het hele continent als paddestoelen uit de grond. En zien we het epicentrum van innovatie in Kenya, waar het Afrikaanse Silicon Valley gevestigd is. (google het)

Ook de snelle progressie op het gebied van ruimtevaart-technologie in Afrika geeft reden voor optimisme. Voorbeelden hiervan zijn Angola en Ghana waar tele-communicatie satellieten zijn ontwikkeld en in 2017 CE via Russische raketten in een baan om de Aarde zijn gebracht. Deze satellieten geven data en telecommunicatie signalen door voor geheel Westelijk Afrika.

Als je teveel westerse (fake) nieuws progammas kijkt dan word je gehersenspoeld met het idee dat armoede, hongersnood en oorlog de enige realiteit is van het Moeder-continent. Maar wat je ziet is een fragment, een zeer klein deel, van het totaalbeeld.

Zoals je weet is beeldvorming een sterke en overtuigende propaganda-middel. Kijk daarom met een kritische blik naar westers nieuws over on-ze.

De meeste opkomende economieën liggen in Afrika, een indicatie dat het beter gaat met haar. Vergeleken met hoe het was tot 40 jaar geleden. Zij is aan het herstellen.

Een nieuwe generatie Afrikanen is opgestaan. Dat is de nieuwe realiteit. Niet langer langs tribale en door Europeanen bedachte grenzen denkend benaderen zij de wereld Afrikaans gecentreerd. Waarin Afrika als geheel, emotioneel als Thuisland word beschouwd. Waarin alle landen waar een meerderheid zwarte mensen leven (zoals Suriname) worden gezien als onafhankelijke natie in een Verenigde Staten van Afrika.

“Afrika voor de Afrikanen”

Bronzen beeld: Monument de la Renaissance Africaine in Dakar, Senegal

Afrika Monument to the African Renaissance Dakar, Senegal

deel 4.3  De Kroesharen Kroon

Een vraag die melanine-rijke wereldbewoners vaak stellen is of de haat van witte mensen ten opzichte van het Zwarte ras niet gewoon ingeboren jaloezie is? Want werd er nog niet zo lang geleden neergekeken op Zwarte vrouwen en werden zij niet bespot en uitgelachen om hun natuurlijke grote billen en volle lippen?

Zoeloe-lip en gorilla waren termen die veel zwarte vrouwen naar hun hoofd geslingerd kregen. Tegenwoordig geven witte vrouwen kapitalen uit aan fillers in de lippen en aan bil implantaten. Plotseling zijn dikke billen en volle lippen een europide schoonheids-ideaal. Ook de diepdonkerbruine als zijde aanvoelende huid van Zwarte vrouwen en mannen wekt jaloezie op. Vooral in de zomermaanden is die afgunst zichtbaar. Veel witte mensen vinden hun bleke huid niet mooi. En nemen daarom door een zonnebad-obsessie het grote risico op melanoom (huidkanker) om dat felbegeerd “kleurtje”. 

Vroeger zeiden westerse wetenschappers dat de Zwarte mens een üntermensch is. Een inferieure schakel tussen de aap en het witte ras. Dit bewezen zij met pseudo-wetenschap. Vooral tijdens het Nazi-tijdperk, waarin alle westerse landen en hun wetenschappers de Nazi theoriën overnamen. En er vanuit Europa en de V.S. grote sympathie was voor het,  door de Nazis fout geïnterpreerde, üebermensch-idee uit 19e eeuwse Duitse filosofie. Niet verwonderlijk daarom dat Adolf Hitler door het Amerikaanse Time magazine in 1938 tot “Man of the Year”werd verkozen.

Het Europese uebermensch-idee vormde ook de basis voor de apartheids-politiek van de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Een tijdperk van door de wetenschap aangedreven racisme dat niet zo ver in het verleden ligt.

Tegenwoordig weten wij door onderzoek van onze eigen wetenschappers dat onze totale fysiologie van botten, spieren en pezen, tot de uitwendige zintuigen als oren, ogen, reuk, en tast-zintuigen. En van de inwendige organen, het zenuwen-stelsel en het limbisch systeem, de motoriek tot het neurologisch stelsel de Zwarte mens tot iemand met een anatomisch bijna volmaakt lichaam maakt. (lees The Science and The Myth of Melanin, T. Owens Moore)

Onze onderzoekers weten ook dat de Zwarte mens genen heeft met weinig tot geen ziekte-veroorzakende afwijkingen in het d.n.a. Al deze fysieke eigenschappen maken de Zwarte man en vrouw biologische supermensen. En in de “survival of the fit”, het best geadapteerd voor het leven op een planeet met totale solaire afhankelijkheid.

Dat wil zeggen; dat de melanine in onze huid ervoor zorgt dat wij geen schadelijke gevolgen als huidkanker, vermindering van kwaliteit spermacellen en schade aan het d.n.a. door blootstelling aan zonnestraling ervaren. Het maakt ons recht-geaarde kinderen van de zon.

Wat ons echt onderscheid van andere volkeren is ons kroeshaar, een kenmerkende karakteristiek van het Zwarte ras. Het blijkt uit onderzoek van onze wetenschappers een evolutionair voordeel. Een zeldzaam aantal organismen heeft dit soort beharing.

Zo zeldzaam dat er geen zuiver kroesharige diersoorten bestaan. Het doet je trouwens ook afvragen hoe het kan dat er in de tropen geen kroesharige dieren zijn. Bijvoorbeeld apen, leeuwen, tijgers, ossen, giraffes en geiten zijn gladharig. Als je in de mythe gelooft dat kroeshaar een evolutionaire adaptatie was, een aanpassing van de beharing, enkel alleen om te dealen met de hitte van de zon. Dan is het toch heel merkwaardig dat er geen diersoorten zijn, in de tropen, die dezelfde evolutionaire adaptatie hebben gehad? Neem maar even tijd om daar over na te denken.

Door de periode van slavernij en kolonisatie werd vooral ook onze kijk op schoonheid gekoloniseerd en werden Europese schoonheid-idealen de norm. 

Het ontkroezen was daarom lange tijd in Zwarte culturen normaal. Het ontkroezen van het haar en het dragen van sluikharige weaves en pruiken was en is een weergave van het psychologisch gevangen zijn door Europide schoonheid-idealen.

De laatste 50 jaar definiëren steeds meer Zwarte vrouwen hun schoonheid-idealen niet langer meer volgens de Europese norm. Zij hervinden een liefde voor het natuurlijk haar, het haar dat uit de haarwortels groeit.

Het dragen van kroeshaar is meer dan een mode-statement. Het is de fysieke afspiegeling van een persoonlijke bevrijding, een keti-koti, van Europide schoonheid-idealen.  En een uiterlijke reflectie van gevoelens van empowerment en etnische trots. 

a beauties us3
“Een boom weet dat wanneer het de wortels diep genoeg laat groeien, het niet bang hoeft te zijn voor harde wind”  (Afrikaanse Odo)

Kroeshaar heeft bijzondere eigenschappen. Het is in uiterlijk een beetje als wol en heeft ook dezelfde energetische en insulaire kwaliteiten. Het zorgt (ongevlochten) voor warmte-insulatie onder zelfs extreme kou. En zorgt voor het afkoelen van de hoofdhuid, het houd het hoofd “cool”, tijdens de meest warme dagen.

Om aan te geven hoe uniek ons haar is. Door de structuur van kroeshaar kunnen luizen niet hun eitjes “vastplakken” aan individuele haren. Dus zodra zij op kroesharen overspringen van een sluikharig iemand sterven deze beestjes. Kroeshaar is een extra-evolutionair voordeel, iets om trots op te zijn toch?

In elke cultuur, overal op Aarde, is hoofdhaar een belangrijk onderdeel van iemands persoonlijke identiteit. Het is meer dan een vacht dat het hoofd warm of koel houd. Met hoofdharen in verschillende modellen en stijlen kan je de buitenwereld laten zien dat je jezelf mooi vind. Het is voor velen een persoonlijke uiting van creativiteit, een eigen stukje kunst.

Ons haar heeft ook een essentiële spirituele functie.

Dit is voorouderlijke wijsheid.

Voor wie zich ervan bewust is weet dat ons haar een zeer geavanceerde antenne-systeem is. Kroeshaar groeit in spiraalvorm omhoog. En het staat in rechtstreekse verbinding met het zenuwstelsel. Ons haar valt niet levenloos omlaag maar groeit zon-gericht en in spiraalvorm, ongebonden door zwaartekracht, als sterrenstelsels in beweging. Het is een antenne die in direkt contact staat met jouw emoties, gevoelens en gedachten. 

En doordat het een menselijke uitdrukking is van sterrenstelsels hun spiraalvormige bewegingen kan het Goddelijke inspiratie en authentieke soulpower uitzenden en ontvangen.

Als je het kan voelen dan weet je genoeg.

Je kan “intunen” , afstemmen op Gods bewustzijn, door gebed of meditatie. Of door dans. Wat voor ons vaak een expressie is van een innerlijk, een denk-en gevoelswereld, in meditatieve staat. Tijdens de dans word het lichaam omarmd, geleid en “gedragen” door medicatieve ritmes.  Dit is een Rastafarian intuïtieve redenering en die van andere Afrikaans gecentreerde denk-en gevoels systemen en religies.

Deze Afrikaanse wijsheid en filosofie over Soul-Power en de kracht van het haar gaf in de jaren `70 van de 20e eeuw CE  de wereldwijde Black-Power beweging een geweldige boost. Dit was de tijd van activisme tegen sociaal onrecht, een strijd tegen de overblijfselen van koloniaal denken en het geïnstitutionaliseerd racisme. Zwarte mensen ontwikkelden, in een afro-fobische wereld, vooral ook een doctrine van zelf-liefde. Verwierpen het opgedrongen schoonheids-ideaal van glad haar. En als politiek statement werd de afro een symbool van sociaal activisme.

Ook interessant om te weten:

De mythologische figuur Gautama Siddharta (de Buddha), die zijn oorsprong had in India, droeg een haardracht tegenwoordig bekend als Bantu-Knots. Een haardracht die je alleen kan maken als je kroeshaar hebt.

bantuknots realism

u.c.

deel 4.4    Zaden van Haat

Dit deel wil ik aangrijpen voor onderwijs en up-liftment van Zwarte mannen en vrouwen die psychisch verwazigd zijn en bevangen door blankheid-hypnosis. Vaak komt uit die hoek onbegrip, zelfs verbale agressie wanneer over het verleden word gesproken. Want zo zeggen zij “het is al zo lang geleden!”. En “we waren er zelf niet bij!!”.

Maar wat zij niet beseffen is dat ze dezelfde schijn-argumenten gebruiken als onwetende witte mensen. Want de tweede wereldoorlog is al zo lang geleden en het grootste deel mensen in Europa was er niet bij. Maar die verschrikkelijke periode van menselijk leed en verdriet word op meerdere dagen van elk jaar herdacht. En op scholen word kinderen van kleins af aan bijgebracht in te leven met de slachtoffers van die oorlog met een bijna heilige eerbied.

Deze Zwarte “broeders” en “zusters”, die totaal gevangen zijn in adoratie van de witte mens willen vooral op multi-media platforms als anonieme online-strijders tekeergaan tegen elke Zwart man of vrouw die het waagt met een kritische blik naar de westerse cultuur te kijken.  Een cultuur waarin de gehypnotiseerden met ziel en zaligheid zijn geassimileerd. En zich daarin thuis voelen als een vis in een vissenkom.

Voor deze groep mensen geef ik een zeer korte samenvatting van de afgelopen 500 jaar in de wereld-geschiedenis vanuit een niet-westerse invalshoek. Een heldere kijk op eeuwen van menselijk leed en verdriet. Ter lering en educatie.

We observeren.

We analyseren.

We concluderen.

Wanneer je lang genoeg leeft in een land als Nederland, met een meerderheid van witte mensen, dan heb je het al kunnen waarnemen.

Veel witte mensen hebben een blinde vlek ten opzichte van de geschiedenis. Er is in hun denken een totaal gebrek aan historisch besef, geen weet van al het leed, het onrecht en de haat die zij de afgelopen 500 jaar hebben gezaaid over de continenten.

Door deze blinde vlek kan je daarom met hen geen normale discussie voeren over bijvoorbeeld een nachtmerrie-figuur als Zwarte Piet.  Een bekende Nederlandse vrouw van Surinaamse afkomst stond op en gaf haar mening over deze racistische karikatuur. Wat volgde was heel kenmerkend. Het ozo tolerante Nederland, altijd prekend tegen on-democratische landen over “vrijheden van meningsuiting” stortte een niet aflatende stroom van doodsbedreigingen en typische uitingen van rassenhaat over haar heen. Zelfs leden van de tweede kamer deden mee aan de nationale virtuele lynch-partij.

De melanine-rijke wereldbewoner was getuige.

Door het internet en platforms als facebook is de p.o.c. gemeenschap als een groot dorp. En wanneer je op het internet de onderlinge gesprekken leest en hoort dan is er een vraag, die in verschillende variaties, altijd naar voren komt.

Is de haat van witte mensen (in het algemeen) voor de melanine-rijke man en vrouw misschien een projectie van hun minderwaardigheids-complexen? Die vaak tot uiting komen in bijvoorbeeld films en computerspelletjes waarin agressie en neigingen tot gewelddadig gedrag worden gestimuleerd en als normaal worden gezien?

” Is hun haat in wezen niet meer dan een holenmens-ängst voor de fysieke, psychologische en spirituele kracht van de melanine-rijke wereldbewoner? Dit soort vragen moeten wij zien te beantwoorden want anders kan het gebeuren dat wij ook slachtoffer worden van exterminatie, zoals de joden, Indianen van de Amerikas en de Aboriginals van Australië” (interpretatie van een quote uit een lezing van de Afro-Amerikaanse psychiater Frances Cress Welsing)

Elke psycholoog weet dat haat een emotie is, gegroeid uit onberedeneerde angst. Dus wat is de reden dat witte mensen (in het algemeen) hun “zin van het leven” uit de voedingsbodem angst halen?

Laat ik het goed uitleggen.

Wanneer je de boeken van Europese zo-genaamde verlichte denkers uit de 18e en 19e eeuw CE goed bestudeerd dan is de haatvolle, racistische beredenering over people of colour, de gekleurde mens, het leit-motiv, een terugkerend thema.  

Hun denkbeelden over de “natuurlijke predestinatie van de witte mens” was goed bekeken gewoon gekopieerd uit christelijke reformatorische predestinatie-ideeën maar wel zonder een Schepper of God als “spil” van het bestaan. En beargumenteerd met veel cirkel-redenaties. De ideeën van deze in een mentale staat van troebelheid verkerende “verlichte denkers” vormden de basis van het Globaal Systeem van Racisme. 

Frantz Fanon, psychiater, schrijver, filosoof en revolutionair had de Algerijnse oorlog van de jaren 60 in de 20e eeuw CE  bestudeerd. Soldaten van de koloniale grootmacht Frankrijk, geboorteland van veel “verlichte denkers”, hebben tijdens deze oorlog in Algerije zulke ontaardde wreedheden begaan. Het waren oorlogsmisdaden gepleegd tegen een volk dat zich vrij wilde maken van de bezetting en onderdrukking. Deze agressie en gewelddadigheden waren niet incidenteel maar de norm in de reacties van koloniale grootmachten als Spanje, Frankrijk en Engeland op vaak gewapend verzet in de kolonies.

In datzelfde licht kan je ook kijken naar de oorlogsmisdaden begaan door de Nederlanders tijdens de zo-genaamde “politionele acties” in Indonesië. Ontaardde wreedheden tegen een volk dat alleen maar wenste vrij te zijn. Niet langer wilde leven onder de bezetting en onderdrukking.

Frantz Farnon vond het opmerkelijk dat deze Europese landen zelf te maken hadden gehad met de bezetting en onderdrukking door Nazi-Duitsland maar geen menslijkerwijs empathisch inzicht bezaten in de vrijheidswensen van de kolonies nog geen 20 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog. En vooral de brute moord-en slachtpartijen begaan door legers van deze westerse landen riepen bij hem veel vragen op, die hij in zijn boeken verwerkte. 

In 1961 is hij overleden en heeft nooit het antwoord kunnen vinden op de vraag hoe het kan dat een mensen-soort bestaande uit nog geen 10% van de wereldbevolking, dus een kleine minderheid-groepering, door de geschiedenis heen en overal op deze Aarde zeer vijandig blijkt naar niet-witte mensen en de dieren-wereld.

Je observeert en vraagt je af. Hoe het komt dat dieren als dolfijnen, olifanten en tijgers, dieren die een intelligentie bezitten waar zelfs de moderne wetenschapper geen antwoorden op heeft zo worden mishandeld? Wat voor een anti-liefde is het dat dieren die vooral emotioneel en gevoelsmatig zeer ontwikkeld zijn, gereduceerd worden tot producten met een monetaire waarde waarmee de mens zich in een circus of dierentuin kan vermaken?

Over dieren-mishandeling gesproken. Vanwaar komt die haat waardoor men voor het plezier en voor de sport dieren van alle soorten doodmaakt? Hen voor persoonlijke entertainment vermoord?

Waarom Moeder Aarde huilt:

killer1

killer3

killer2

Dit is Tess Thompson Talley. Zij vermoordde dit onschuldige, elegante en goedaardig dier niet uit honger.  En dankte haar persoonlijke god Jezus voor de “beautiful killing”.

hellacaust killer2

Kan je stellen dat alle vleeseters mede-verantwoordelijkheid dragen voor de holocaust in de vleesverwerkende industrie? In feite dus dierenmoordenaars zijn? Is een logische gedachte, toch?

Dat de meeste witte mensen mentaal gevormd zijn door het “White Racial Frame” is bekend. Kan je ook vaststellen dat bijna alle witte mensen, in meer of mindere mate, racisten zijn omdat zij optimaal kunnen genieten van de privileges en vrijheden die het Globaal Systeem van Racisme hen verschaft?

Die privileges en vrijheden zijn verdiend met eeuwen van slavernij, massamoorden, het stelen van andere volkeren hun rijkdommen en het gewelddadig innemen en bezetten van de gekleurde man zijn land. Dit zijn door de geschiedenis bewezen feiten.

Er is in West-Azië (middenoosten) zoveel haat gezaaid tijdens de kolonisatie van de daar levende volkeren in de 19e en 20e eeuw CE. In naam van olie vonden genocidale moordpartijen plaats door westerse legers. Kan het zijn dat de zaden van haat die ca. honderd jaar geleden zijn gezaaid nu tot volledige wasdom beginnen te komen? Dat jongeren met een roots in landen waar haat is gezaaid de bittere vruchten gegroeid uit deze zaden, mondjesmaat, naar het westen brengen?

De tijd zal het leren.

Zaden van haat zijn honderden jaren gezaaid in Afrika. In Azië. In de Amerikas. In Australië en in Nieuw Zeeland. Zaden van haat zijn gezaaid in Tasmanië.

Tasmanië.

De ab-original Tasmaniër.

Is in de 19e eeuw CE uitgeroeid. De enige genocide, volkerenmoord, in de geschiedenis van de mensheid waarbij een volk letterlijk is uitgemoord.

Historicus Runoko Rashidi:

“Not a single European was ever punished for the murder of Tasmanian Aboriginals. Europeans thought nothing of tying Black men to trees and using them for target practice. Black women were kidnapped, chained and exploited as sexual slaves. White convicts regularly hunted Black people for sport, casually shooting, spearing or clubbing the men to death, torturing and raping the women, and roasting Black infants alive.”

As historian, James Morris, graphically noted:

“We hear of children kidnapped as pets or servants, of a woman chained up like an animal in a sheperd’s hut, of men castrated to keep them off their own women. In one foray seventy aborigines were killed, the men shot, the women and children dragged from crevices in the rocks to have their brains dashed out. A man called Carrotts, desiring a native woman, decapitated her husband, hung his head around her neck and drove her home to his shack.”

Truganini, dochter van een aboriginal koning, geboren in 1812 CE en opgroeiend tijdens de invasie van Europeanen. Haar bijnaam was Lallah Rookh. Zij werd ontvoerd en was haar leven lang slachtoffer van verkrachtingen. Haar leven was geen prinsessen sprookje. Zij stierf op 8 mei 1876 CE.

Hier poserend met een paar van de laatste overlevenden van de Tasmaanse Holocaust. Zij is rechts op de foto te zien.

tasmania tuganini en laatste 4 overlevenden

Kan je een niet-westers volk bedenken waar een Europese natie, sinds 1492, een vredelievende relatie mee heeft opgebouwd? Waar hij zijn sexuele agressie niet middels massale en systematische verkrachtingen op heeft losgelaten? Het is een waarheid dat de Europide man zoveel heeft verkracht in Latijns-Amerika vanaf de 15e eeuw CE dat daar een compleet nieuw ras is ontstaan.

Ook een andere waarheid is dat Nederlanders tijdens de hoogtijdagen van de V.O.C. door heel Azië en vooral in Indonesië ontelbare vrouwen met sexueel geweld benaderden. 

Kan je geloven dat witte mannen van nu dit bagatelliseren door te beweren dat veel van die “gekleurde vrouwtjes, uit vrije wil liefdevolle omarmingen hadden” met deze mannen? Met dezelfde mannen die hun vaders, hun dierbare echtgenoten en geliefde zonen op verschrikkelijke manieren vermoordden?

De Europide mens zocht naar Lebensraüm en materiële rijkdommen. Hebzucht en expansiedriften brachten in de Amerikas  één van de grootste genocides in menselijke geschiedenis in gang. Door kolonisatie-processen verloren honderden miljoenen mensen het leven.

Ontelbare miljoenen van Alaska, Canada, de V.S., Latijns-Amerika, de Caraïben tot Zuid-Amerika. De Inheemse Amerikaan zijn land is hem ontnomen. Verbannen naar reservaten.

Denk eens na over de nucleaire aanval van de VS op Japan in 1945 CE, waar door bombardementen en het droppen van napalm en atoom-bommen op Tokyo, Hiroshima en Nagasaki meer dan 400.000 onschuldige mannen, vrouwen en kinderen omkwamen? Het is onbekend hoeveel miljoen Japanners in de jaren daarna bezweken aan de gevolgen van die nucleaire terreurdaden. Verschrikkelijke oorlogsmisdaden, op een moment in de oorlog dat Japan in onderhandeling was over capitulatie.

Ook andere Aziatische volkeren van bijvoorbeeld Indonesië, Vietnam en Korea kregen in de 20e eeuw de pracht en schoonheid van westerse beschaving te zien. In Vietnam alleen stierven, mede door Amerikaanse bombardementen, tijdens de Vietnam-oorlog 3.5 miljoen!! mannen, vrouwen en kinderen.

1492 is vanuit eurocentrisch perspectief het jaar waarin de Europeaan de Nieuwe Wereld (Amerikas) ontdekte. Vanuit het oogpunt van de melanine-rijke volkeren op Aarde markeerde dat jaar het begin van De Grote Wereldoorlog. 

50 jaar nadat Columbus de “indianen” op de Caraïbische eilanden ontdekte waren zij uitgestorven. Niet omdat zij geen immuniteit hadden tegen Europese ziektes. Dat is het eurocentrisch verhaaltje. Want als dat het geval zou zijn dan zouden de oorspronkelijke bewoners van Noord -en Zuid-Amerika ook zijn uitgestorven door diezelfde soort ziektes.

Waarheid is dat de oorspronkelijke bewoners van de Caraïbische eilanden het slachtoffer werden van genocidale moordlust. De Europeaan wilde de Caraïbische eilanden exploiteren. En doordat de bevolking geen landbouwcultuur kende en daardoor niet een fysieke capaciteit had ontwikkeld voor landarbeid werden zij als onbruikbaar gezien voor plantage-werk. En als nutteloos vee geruimd. Het was voor hun het einde van de wereld.

Meer dan 500 jaar vóór 21 december 2012.  

Homeland_Security

De koloniale periode van de Verenigde Staten en Canada is vergelijkbaar met dat van Australië. Dat land werd bevolkt door ca. 1600 verschillende volkeren voordat Nederlandse ontdekkingsreizigers (rovers) daar aankwamen in begin 17e eeuw. Zij begonnen met de genocides en massamoorden op de Aboriginal bevolking en noemden het gestolen land Nieuw Holland.

In 1817 kreeg dat land de naam Australië. In een paar eeuwen van vernietigingsoorlogen en genocidale slachtpartijen werden miljoenen Aboriginals op de witte man zijn diabolische tabernakel van hebzucht en moordzucht geslachtofferd.

De kinderen van de overlevende Aboriginals zijn nu verloren in het land van hun  Voorouders. 

Geoffrey Gurrumul Yunupingu, een autochtoon Australiër, verwoord het sentiment over zijn voorouderlijk land tijdens en na de kolonisatie. Hij vertaald de Aboriginal gevoelens over de vele genocides. In poëtische taal. En is de stem van een onderdrukt volk. In 2017 stierf hij op 46 -jarige leeftijd onder verdachte omstandigheden. Tuurlijk, hij overleed in een ziekenhuis, door lever en nier-falen. Zo zeggen de woordvoerders van de Australische bezettingsmacht.

Zijn lichaam vermoord. Zijn stem leeft voor altijd…

Wyathul:

m.m.m.

m.m.m.

Twee “scrub fowl” (vogelsoort),

schreeuwen huilend uit,

ze zoeken naar Guwalilna,

hun stemmen als vrouwen huilend, 

die zoeken naar Murrurnawu

Hun in verdriet gedoopte stemmen

doen hem terugdenken

aan de bossen bij Mutlwutjna

oh de plaatsen Guwalilna,

Oh de plaatsen Warradika,

oh de plaatsen Yumayna,

m.m.m.

m.m.m.

Oh huilt de oude man,

hij vind troost in de drank

oh vader Kamba-Djunadjuna,

zijn thuis Mayan-naraka

helder in zijn geest

oh mijn twee moeders,

mijn geliefde moeders,

korie Ruypu Milinditj

oh mijn twee moeders,

geliefde moeders,

huil voor de heilige bron Burarrapu

oh de plaatsen Guwalilna,

Oh de plaatsen Warradika,

oh de plaatsen Yumayna,

m.m.m.

m.m.m.

Kaart van pre-koloniale bevolkingen van Australië

afrika aboriginals 600 nations before colonisat

Historische feiten zijn waarheden die pijn kunnen doen. Maar ze zijn daarom niet minder waar. 

Wie kaapte een religie genaamd christendom als dekmantel voor slechte, zelfs duivelse te noemen intenties? Eeuwenlang massa-moordend, plunderend met ongeëvenaarde bloeddorstigheid. De wereld bevolking hoefde niet te zoeken naar een onzichtbare duivel die over de continenten waait en dood en verderf brengt. Want het was de westerse christen die de ware obstakel (satan) is geweest op deze planeet en die overal waar hij ging, in naam van geld en zijn misdadige interpretatie van christendom, vredelievende landen in een hel heeft veranderd.

Geen Redding en Heerlijkheid van Jezus voor hen.

De Westeuropese christen gebruikte en gebruikt tot vandaag die gekaapte religie voor maar een reden. Niet voor zijn en haar persoonlijke redding maar als een racistische wereldbeelden en valse intenties bedekkend masker van (schijn) heiligheid.  Doet goede daden niet uit de goedheid van het hart maar om reli-punten en een vrij-geleide te scoren voor een eeuwig verblijf in een sprookjesachtige hemels paradijs. Is er een ander volk dat zo tegen-natuurlijk is in het besef van spiritualiteit?

Over tegen-natuurlijkheden gesproken.

Welke gemeenschap is 10 procent van de wereldbevolking en verbruikt tot 85 procent van alle grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen op Aarde?

Dat is toch extreme hebzucht? 

Voor de Native-American is hebzucht een ernstige psychologische aandoening en een spirituele ziekte van de ziel. In hun folklore is er een demonisch dier uit de mythologie, genaamd Wetiko, dat vleesgeworden hebzucht belichaamt. Na de invasie van Europeanen in de Amerikas en de talloze genocides op de Native-Americans die hen op de rand van uitroeiing bracht, is Wetiko een benaming die aan de Europeaan werd gegeven. De culturen van de Native American door het verschrikkelijk virus genaamd Europese Beschaving vernietigd, lijd hij in reservaten.

Zijn land gestolen, zijn kinderen ontworteld.

(Lees: Columbus and Other Cannibals, Jack D. Forbes)

zwrte wrhd

Denk hier even over na

Tijdens de TRC (Truth and Reconcilation Commission), een speciale rechtbank dat opgericht werd na de Apartheid-periode van Zuid-Afrika, biechtten witte artsen en virologen op dat het apartheidsregime een programma had ontwikkeld dat moest zorgen voor de “extermination van die kaffers”. Een uitroeiings -programma voor de Zwarte bevolking. Decennialang werd geprobeerd een virus te ontwikkelen dat specifiek de Zwarte bevolking moest treffen.

Daden van biologische oorlogsvoering.

Met dit feit in gedachten, denk na over de uitbraak van een ebola-gelijkend virus genaamd Marburg virus. Voor het eerst ontdekt in 1967 CE, in Marburg (Duitsland) en in datzelfde jaar in Belgrado (Joegoslavië). In laboratoria van deze twee Europese steden raakten wetenschappers besmet met een, tot dan, voor de wereld onbekend virus.

De afstand tussen Marburg en Belgrado is ongeveer 1000 kilometer. Zeven van deze labaratorium-medewerkers stierven een verschrikkelijke dood. De symptomen na infectie door dit virus zijn vergelijkbaar met het ebola-virus. Maar gek genoeg was het ebola virus, dat genetisch een broertje van het Marburg-virus blijkt, toen nog onbekend. In ieder geval nog niet ontdekt.

Ongeveer 10 jaar later, in 1976 CE, was er voor het eerst in de geschiedenis een uitbraak van ebola. En gewoon ongelooflijk toevallig dat er een simultaan uitbraak plaatsvond in twee verschillende dorpen op het continent Afrika. Eerst zag men in het dorp Yambuku (D.R. Congo) aan de Ebola-rivier een ziektebeeld dat dat men nog nooit eerder had gezien. Het virus is, heel praktisch gedacht, naar de rivier vernoemd.

Een dag later, ongeveer 1000 kilometer verderop in het dorp Nzara (Sudan) werden bewoners geconfronteerd met een ziekte voordien ook bij hen volkomen onbekend. Deze twee plaatsen waar een nieuw soort ziekte zich voor het eerst openbaarde bevinden zich dus op ongeveer 1000 kilometer afstand van elkaar.

Zo toevallig. 

1000 kilometer. Kan je je er een voorstelling van maken hoe groot zo een afstand is?

Ongeveer de zelfde afstand als tussen Amsterdam en Montauban. Een dorpje in Zuid-Frankrijk.

Ongeveer de zelfde afstand als tussen Vaals (Limburg) en Vaticaan Stad * (Italië).

Probeer een mentale voorstelling te maken. Simultane uitbraken van zo een dodelijk virus in steden op ongeveer 1000 kilometer afstand van elkaar verwijderd.

U.C.

Er worden oorlogen gevoerd tegen niet-westerse landen. Van biologische en economische oorlog.  Tot culturele en militaire invasies en oorlogvoering.  Dat zijn niet te ontkennen feiten.

Bewijs nr.1: Ebola, dat alle kenmerken van een biologisch wapen heeft, waarop de V.S. patent kreeg verleend in 2008-2010 CE en het “toevallig” uitbreken van die ziekte in West-Afrikaanse landen in 2013-2016 CE. Precies in de jaren dat er een geld-genererend vaccin tegen die “ziekte” op de markt kwam. 

Bewijs nr. 2: De aanslagen van 9/11, uitgevoerd door de Amerikaanse regering en hun veiligheidsdiensten. Aangetoond door Architects and Engineers for 911 Truth, (check vooral de documentaires Zeitgeist The Movie en Loose Change) en de corrupte nieuws-media die de “war on terror” en Bin Laden leugens verkopen, tot de invasies in Afghanistan door westerse mogendheden om dat mineralen-rijke land en de globale opiumhandel in handen te krijgen. 

Bewijs nr. 3: Het dumpen van zeer giftig chemisch en nucleair afval in zogenaamde derde wereldlanden. En het criminaliseren van democratisch gekozen Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse staatshoofden via het corrupte Internationaal Strafhof met als doel hun landen te her-koloniseren. 

Bewijs nr. 4: De illegale, door de Verenigde Naties veroordeelde, invasies in Irak door Amerika en de Europese collaborateurs. En hun bombardementen op bewoonde gebieden in dat land met bommen waarin verarmd uranium verwerkt was. Met honderdduizenden doden tot gevolg. Tot de oprichting, training en bewapening van huurlingen-legers als Islamitische Staat door de C.I.A. en Mossad. 

En zo kan ik duizenden bewijzen van westerse oorlogshandelingen, imperialistisch terreur, op globaal niveau aanvoeren. Over alleen al de laatste 50 jaar.

Tijdens de zogenaamde “Arabische Lente” van 2011 dropten de V.S. en de Navo honderden tonnen wapens voor de rebellen. Die rebellen bleken in 2013 o.a. Islamitische Staat te zijn. En die verkochten ruwe olie uit Iraakse, Libische en Syrische bodem aan hun westerse opdrachtgevers voor een spreekwoordelijke appel en een ei.

De invasies van westerse mogendheden in Irak (2003 CE) en Afghanistan (2001 CE) waren illegaal. Volgens internationaal recht. En werden scherp veroordeeld door de Verenigde Naties. Daarom kan je elke oorlogshandeling van deze legers in die landen kwalificeren als crimineel. Als oorlogsmisdaad. Wanneer komt er een internationaal gerechtelijk tribunaal bijeen om de oorlogsmisdadigers (zoals George W. Bush, Jan Peter Balkenende, Tony Blair en andere collaborateurs) terecht te stellen?

Tijdens verschillende interviews gaf Donald Trump, voordat hij door de heersende elite van het westers imperialisme in het Witte Huis werd geplaatst, ruimhartig toe waarom Amerika en de West-europese collaborateurs Irak in 2003 CE moesten “bevrijden”.

Is het niet een toonbeeld van menslievendheid en humanisme dat het westen, met Amerika voorop, altijd met oorlogshandelingen democratie en vrijheid wil brengen in juist die soevereine landen waar een overvloed aan natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen in de bodem verborgen ligt?

De hebzucht van de Wetiko kent geen grenzen.

Zijn Globaal Systeem van Racisme is vooral ook parasitair. Tot vandaag betalen 14 Afrikaanse oud-kolonies van Frankrijk aan dat land koloniale belastingen. Met een strategie van cryptografische woord-spelletjes noemt men het natuurlijk geen belastingen van welke soort dan ook. Het gaat om een bedrag van ca. 500 miljard euro per jaar. Wanneer een van deze Afrikaanse landen een initiatief neemt deze belastingen af te schaffen reageert Frankrijk op de bekende manier.

Er vind in dat land een staatsgreep plaats, gepleegd door rebellen (criminelen) met Frankrijks militaire en financiële steun. Ditzelfde scenario speelde zich af in Ivoorkust in 2011 CE. Toenmalig President Gbagbo`s voornemen de koloniale belastingen af te schaffen leidde tot zijn arrestatie, een schijn-regering werd geïnstalleerd en de wet voor afschaffing van de koloniale belastingen werd verworpen.

Dat het moderne-tijds Romeinse Rijk via onwettige financiële constructies welvaart uit zo-genaamde derde wereldlanden overhevelt is een trieste waarheid. 

Men klopt zichzelf op de borst over ontwikkelingshulp. Maar in werkelijkheid zijn het de arme landen die het rijke westen ontwikkelen. Want voor elke dollar en euro die arme landen gedoneerd krijgen aan ontwikkelingshulp, betalen zij aan de donateur honderden euros of dollars om hulp-organisaties en de gedoneerde diensten en goederen van westerse bedrijven te betalen of een door het IMF opgedrongen lening af te lossen. Dit heet post-koloniale exploitatie.

In gewoon nederlands; roven. (lees Dead Aid, Dambisa Moyo)

Frankrijk, dat elk jaar miljoenen doneert aan ontwikkelingshulp. Maar vele miljarden uit dezelfde ontwikkelingslanden terug ziet vloeien via neo-koloniale belastingen. En zo heeft elk Westeuropees land een crimineel monetair machtsmiddel waarmee zij welvaart uit de zogenaamde derde-wereld landen stelen. Gevolg is dat veel van deze landen economisch onder-ontwikkeld blijven.

De Global Financial Integrity heeft na jarenlange studie van globale financiële stromen geconcludeerd dat arme landen “netto crediteuren” zijn van het westen. En dus welvaart “doneren” aan deze landen. Het gaat om honderden miljarden euros en dollars per jaar in onwettige financiële constructies.  En dit word mede mogelijk gemaakt door de Wereld Handels Organisatie en het Internationaal Monetair Fonds die de politieke en economische roof-mechanismes zijn voor westerse overheden, bedrijven en particulieren.

In Maart 2008, zei voormalig president van Frankrijk Jacques Chirac:

Without Africa, France will slide down into the rank of a third world power”

Chirac’s voorganger François Mitterand voorspelde al in 1957 dat:

Without Africa, France will have no history in the 21st century”.

Wat de toekomst is van Frankrijk en andere westerse landen?

De vruchtbaarheidsgraad van westerse landen is onder de norm van 2.1 kind per vrouw. Die norm garandeert het op peil blijven van de bevolking. Onder die norm, zoals de 1.7 in Nederland, voorspelt een afname van de bevolking. Er gaan uiteindelijk per saldo meer mensen dood dan er geboren worden. Feitelijk moet een europide vrouw meer dan 2.1 kind baren tijdens haar leven. Want anders word de situatie in meerdere Europese landen zeer ernstig. Er is nu al een catastrofale vergrijzingsproces aan de gang. (check de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek)

Zoals in landen als Duitsland met een vruchtbaarheidsgraad van 1,2, en Italië met een vruchtbaarheidsgraad van 1.3. 

Over een dertig-tal jaren is het aantal mensen in de beroeps-leeftijd vele malen minder dan het aantal aow-ers en pensioen-gerechtigden. Er is dan geen positieve balans in belasting-inkomsten en uitgaven. Wat feitelijk inhoud dat de pensioenen, aow en andere uitkeringen dan niet meer uitbetaald kunnen worden. Je kan stellen dat het verhogen van de pensioens-gerechtigde leeftijd als een pleister op een geamputeerd been gaat zijn. Anno nu: Het aantal actieve werknemers beslaat 22.8%, aantal pensioengerechtigden 31.7%.

Dit zijn feiten waar politici niet over spreken omdat de meest voor de hand liggende oplossing, het openen van de arbeids-markt voor migranten (potentiële arbeidskrachten en belastingbetalers) hen im-populair maakt en veel stemmen kost tijdens verkiezingen.

Dat de bevolking groeit in sommige westerse landen is nu volledig te danken aan de influx en de hogere vruchtbaarheidsgraad van migranten. Maar ook zij passen zich aan. En krijgen, zoals in Nederland, vanaf de tweede generatie ook een gemiddelde van 1,7 kind per gezin. In de V.S. zijn het Latinos, voornamelijk uit Mexico, die in de nabije toekomst voor een veel hogere geboortecijfer zorgen.

Het is al berekend dat de westerse bevolking op globaal niveau langzaam aan het uitsterven is.

Prognose van de Verenigde Naties:

VN 2012 schattingen en medium variant projecties (in miljoenen)

Jaar      Wereld                   Azië                     Afrika                     Europa                Lat Am/Carib               Noord Am

2020     7,717        4,582 (59.4%)          1,312 (17.0%)              744 (9.6%)               662 (8.6%)                376 (4.9%)

2050     9,551        5,164 (54.1%)          2,393 (25.1%)              709 (7.4%)              782 (8.2%)                 446 (4.7%)

2100   10,854       4,712 (43.4%)           4,185 (38.6%)              639 (5.9%)              736 (6.8%)                 513 (4.7%)

2706    ====                …..                          ………….                                                            …                              …

De gender-realiteit van het Globaal Systeem van Racisme

Bij het woord racist denken mensen vaak aan swastika-vlaggen zwaaiende skinheads. Maar zijn het niet westerse wetenschappers, historici, journalisten, theologen, schrijvers, onderwijzers, het juridisch stelsel (rechters en politie) en politici die het Globaal Systeem van Racisme hebben gecreeërd, ontwikkeld en dagelijks in de praktijk brengen?

Onderbelicht is de rol van de westerse witte vrouw in dit verderfelijk systeem. Want altijd word gesproken over de “evil white men”. Maar zijn witte vrouwen niet de moeders, vrouwen en grootmoeders van deze evil white men?

Zijn zij niet verantwoordelijk als moeders hen bij te sturen en op te voeden tot goede rechtschapen mensen? Zijn witte vrouwen niet de echtgenotes en dochters die met wijze raad en daad achter hun “evil white men” stonden in het tijdperk van slavernij en de gewelddadige kolonisatie van de gekleurde man zijn land? Leenden de echtgenotes en moeders van de Westerse Barbaar niet een luisterend oor wanneer hij verhaalde over de talloze genocides in Australië, de Pacifische Eilanden, Azië, Afrika en de Amerikas?

Zijn witte vrouwen niet werkzaam in eerder genoemde beroeps-groepen waarin ook zij verantwoordelijkheid dragen voor het voeden, verzorgen en levend houden van het Globaal Systeem van Racisme?

Werken zij niet als hogere of lagere ambtenaar bij de Belastingdienst? Waar zij burgers van buitenlandse afkomst etnisch profileren en daardoor mensen diep in de hel van financiële schulden doen belanden?

Zijn zij niet de leraressen op Nederlandse basisscholen die falen in hun taak als opvoeder door onwetende kinderhoofdjes te vullen met racistische stereotyperingen en karikaturen van de Zwarte mens? Waarmee zij het empathisch vermogen van makkelijk beïnvloedbare kinderen corrupteren? Je ziet witte vrouwen toch ook rond de Sinterklaas vieringen, uitgedost als hulp-piet en met zwart geschminkte gezichten, een racistische karikatuur uitbeelden? En op het internet en in real-live situaties net zo racistisch en agressief in de Zwarte Piet discussies? Je ziet ze toch ook net zo anoniem onder de witte hoofdkappen van de ku klux clan in de Verenigde Staten?

Hoe dan ook. Een ieder heeft zijn en haar stem in het Globaal Systeem van Racisme.

*********************************************************************************

Neem na dit educatief en leerzaam deel gelezen te hebben, als je wil, even een moment voor je Zelf. Want kan mij voorstellen dat het enerverend is geweest.

Chill.

Denk om je adem-haling.

Relax.

Orden en zuiver je gedachten en emoties in stilte of met behulp van heilzame, positieve vibes:

John Coltrane, Equinox

(Lees verder in Zwarte Waarheid (Chapter 4B)

Een gedachte over “Zwarte Waarheid (Chapter 4A)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s