Koni Fu Moni (geldbesef)

De beste manier om te voorkomen dat een gevangene ontsnapt, is ervoor te zorgen dat hij nooit weet dat hij in de gevangenis zit—Fjodor Dostojevski

DEEL I

Consumentisme:

het nastreven van een zo groot mogelijke consumptie als belangrijk persoonlijk en maatschappelijk doel

Geld is, wanneer iemand weet hoe het werkt, een instrument waarmee gematigde verlangens en realistische dromen tastbaar gemaakt kunnen worden.

Maar wanneer iemand geen geld-kennis heeft zullen diezelfde verlangens en dromen uitgroeien tot schakels van mentale ketenen.

Het is een feitelijke waarheid dat er een realiteit bestaat van mensen die geen respect ontwikkelen voor geld. En meestal hebben ze ook materialistische verlangens die ver boven hun budget liggen. Consequenties zijn maar al te vaak financiële armoede en schuldproblematiek.

Alles heeft een oorzaak. En het is makkelijk al heel snel een oordeel te vellen.

Maar wat goed moet worden begrepen is dat de realiteit van mannen en vrouwen die geen respect voor geld hebben gekweekt, geen toevallige samenloop van omstandigheden is.

Want materialisme, waar consumentisme uit voortkomt, is een aangeleerd behoefte mechanisme. Waarbij iemand primaire behoeftes, zoals eten, drinken en kleding vaak wel gematigd kan bevredigen. Het probleem ontstaat wanneer iemand secundaire behoeftes, wat luxe-goederen zijn, tot primaire levens-behoeftes maakt.

Hij of zij ontleent op den duur het zelf-vertrouwen en het gevoel van eigen-waarde dan aan “spullen.”

De meeste mensen zijn compleet onwetend over de diverse technieken van de regerende on-mensen op Aarde, en van de zogenaamde wereldleiders, om het denken van iemand van kleins af aan te programmeren. Zodat eigenwaarde word afgemeten aan zogenoemde merk-of designerkleding, en aan “dure” en “luxe” goederen.

Onzekerheden, welke tot een laag zelf-vertrouwen, een slecht zelf-beeld en een slecht ontwikkeld gevoel van eigen-waarde leiden, worden in-geprogrammeerd.

Verderop in deel II ga ik verder in op dit “programmeren”.

Laat me eerst even uitleggen wat de werkelijke waarde van geld is.

Voordat iemand geld wil respecteren moet er eerst begrip over zijn en over de eigen positie in een wereld waar geld de allesbepalende factor is. Van de conceptie en geboorte tot de begrafenis. In elke levensfase, elke dag, bijna bij elke menselijke activiteit bepaalt geld of je absoluut niets kan ondernemen. In ieder geval niet kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. En misschien zelfs hongersnood lijd. Of juist al jouw materiële wensen en verlangens kan realiseren.

Dus van de geboorte tot de dood. Leven heeft een monetaire prijs

Neem als voorbeeld de kosten die aanstaande ouders maken vanaf het moment van conceptie. Hoeveel euros voor de zwangerschaps-test, hoeveel euros voor het consultatie-bureau, hoeveel berekent de vroedvrouw voor begeleiding naar de geboorte?

Vanaf de dag dat het kind er eenmaal is weten ouders dat zij in ieder geval tot aan het moment dat het kind volwassen is en op zichzelf gaat wonen volledige zorg moeten dragen voor het voeden en kleden hiervan. Dit zijn de basis-kosten.

Daarbij betalen ouders ook voor bijvoorbeeld het schoolgeld, contributie voor bibliotheek, muziek en sportlessen en voor jaarlijks verplichte zaken als verjaardagsfeestjes , sinterklaas- en kerst-cadeaus.

Hoe komt iemand tot een beter begrip over geld? En leert hij of zij er respect voor te cultiveren? Begin bij het begin. Leer de economische waarde van een mensenleven kennen in het wereldwijde systeem van het globalisme. (wat een inclusief klinkende benaming is voor kapitalisme)

Het zuurverdiende loon

Tijd is geld, zegt men vaak. Laat me kort uitleggen wat deze uitspraak inhoud vanuit het perspectief van de individuele mens op de arbeids-markt. Als contract-arbeider, als iemand in loondienst.

In de wondere wereld van economie is tijd een product, een gemeengoed, handelswaar. En mensen-tijd (van de totale levende werkpopulatie) is het meest kostbare product dat bestaat. Elk uur dat iemand werkt is voor een contractueel vastgelegd loon.

En de tijd die iemand heeft besteed aan lagere of hogere opleidingen, cursussen en trainingen bepalen de hoogte van het loon. Wat de waardering voor werk uitdrukt.

Trouwens. De rente op spaargeld is in zeer korte tijd, in de afgelopen jaren, verlaagd naar zo goed als 0 procent. Wat als een extra stimulans blijkt voor spaarders om dan maar het zuinig opgespaarde vermogen terug te pompen in de economie.

Even een zij-spoor >>>- Tijdstrijd -<<<

Terug naar het hoofd-spoor, want er is een eindstation van conclusies.

De gehele wereld maatschappij is volledig doordrongen van het systeem kapitalisme (globalisme). Een systeem dat vanuit een anti-natuur doctrine werkt en in het kort zegt: Alles in en op de Aarde, inclusief het mensenrijk, het dierenrijk en het plantenrijk, vertegenwoordigd een monetaire waarde.

Dus er zijn de talloze uren, de tijd (het product), die iemand spendeert op de werkvloer en die word “ingeruild” voor een zuurverdiende loon. Maar wat vaak niet word begrepen is dat het totale economische systeem als doel heeft om zoveel mogelijk “zuurverdiende loon” te onttrekken van de individuele mens.

Moderne-tijds struikrovers en piraten

Het systeem dat de mens heeft gedegradeerd tot een consument is een complex globaal systeem. Even inzoomen op een aantal segmenten in dit systeem:

Van de olieproducent, de voedselproducent, de medicijn-en vaccinproducent, de bankier en de kledingproducent. Tot de investeerder, de geldhongerige “wetenschapper”, de conventionele media en de dienaren van het Grote Kapitaal in de politieke wereld. Zij zijn als de verschillende ledematen van één lichaam. Het zijn moderne-tijds struikrovers en piraten.

Dit globaal systeem heeft talrijke geavanceerde technieken ontwikkeld, voor het “onttrekken” van geld uit de zakken en bankrekeningen van de individuele man en vrouw en van een kind.

Van de wapen-industrie, de voedsel-industrie, de medische-industrie, de farmaceutische-industrie en de toeristische-industrie weten veel mensen inmiddels hoe die verbonden zijn als de vingers aan een rechter-hand.

Zorgen zij voor een gevoel van veiligheid, maken zij de mens gezond en welvarend? Of lijkt dit alleen maar zo? Want kijk maar naar het voedsel dat men verkoopt. Het heeft veel ziekmakende en hormoon verstorende ingrediënten.

Maar geen nood. Wanneer je van al dat ongezonde voedsel ziek word dan heeft de farmaceutische industrie, op dokters-recept, daar wel een pilletje voor. Alleen natuurlijk wel één met schadelijke bijwerkingen. Waarvoor je dan gewoon weer een andere pil kan krijgen.

Is het niet opmerkelijk dat de meeste door de huisarts voorgeschreven medicijnen in werkelijkheid geen ziektes genezen en daarom niets anders zijn dan symptoom-onderdrukkers?

Net zo opmerkelijk is het feit dat al zoveel jaren bekend is dat de meeste ziektes en aandoeningen veroorzaakt worden door in fabrieken verwerkt voedsel.

Dit is wat de meeste zelfstandig denkende mensen zien. Een voedsel-industrie levert ziekmakende producten aan de consument. En een farmaceutische industrie die de ziektes van dezelfde consument op bijna criminele wijze kapitaliseert. Lijken het niet twee handen op een vette volgevreten buik?

Het is een treurig iets. Welvaart, of de schijn daarvan, veroorzaakt ook welvaartsziektes in zogenaamde 3e wereldlanden. Dank zij de imperialistische Mc Donalds en Coca-Cola filosofie zijn hartfalen, alvleesklierontstekingen, borstkanker, obesitas en diabetes niet alleen meer exclusief voorbehouden aan de westerse mens.

Ik wil nu even het licht werpen op de andere hand in dit systeem.

Veel technieken om “de consument” tot kopen te verleiden zijn zo geraffineerd dat je mentaal als verslaafd kan raken aan een bepaalde bezigheid of product.

Het is heilzaam, volgens advertenties en commercials, en het verschaft zoveel genot en plezier. Waarom zou het dan slecht voor je zijn?

De gemiddelde mens beseft niet dat verschillende industrieën als vingers aan de hand van een zakkenroller samenwerken. Niet gebonden aan landgrenzen en nationale wetten, willen zij de geldstromen van euros, dollars, yens, shekels, roepies en dinars uit de gemeenschap van wereldburgers maximaliseren.

Je kan een aantal van deze industrieën samenvoegen onder de naam Entertainment Industrie.

Het zijn de meest gewiekste rovers in de geschiedenis van de mensheid. Zijn niet geïnteresseerd in het heil, het welzijn of de gezondheid van de consumenten-kaste.

En zij zijn meesters in de verleiding en afleiding

Zij zorgen ervoor dat elke man, vrouw en kind word verleid tot het kopen van producten. En over-stimuleren met propaganda-technieken in reclames en advertenties het koopgedrag, zodat de wereldeconomie op volle toeren blijft draaien.

De Entertainment Industrie is vooral de Grote Afleider. Het zorgt ervoor dat een individu zoveel mogelijk uren in een dag afgeleid is, zodat de eigen innerlijke “stem” of “gevoel” , welke de Taal van je Emoties spreekt, niet word gehoord of in ieder geval niet word verstaan. Door afleidingen de gehele dag door is er geen tijd voor contemplatie en soulsearching.

De moderne mens, getransformeerd tot een kooplustige consument, mag geen rustmoment hebben. Is geconditioneerd om als een robot ingeprogrammeerde dagelijkse taken uit te voeren.

En moet volgens de regels en wetten van consumentisme tijdens veel van die taken zoveel mogelijk geld uitgeven.

Maandag:

Opstaan!! Klaarmaken voor werk of school, even een selectie maken voor de klerenkast, gedragen fast-fashion alvast in een plastic tas, kleine contributie aan de kledingberg. Na gedane arbeid kostbare tijd verliezen aan shoppen voor iets dat je niet echt nodig hebt. Getriggerd door verveling en huisvrees de tijd doden in cafés of restaurants. Elke dag tijd om te sporten, wat vroeger gewoon leuk was, maar nu is sporten gezond, volgens het dogma van de sport-industrie, welke geld genereren als hoofddoel heeft. Er is een uurtje tijd om te eten (volgens de laatste hype lekker duurzaam of parttime vegan). Geestelijk inpluggen in de avond op sociale media of televisie voor de dagelijkse programmeringen. Op tijd naar bed. Voor het in-slaap-vallen even piekeren. Maar te moe om de diepte in te gaan. De wekker gaat alweer. Tijd om op te staan!!

Er zijn gedurende de week weinig dagdelen voor reflecties over wat jouw eigen primaire doel in het leven kan zijn. De moderne mens is geen rust gegund zich met de meest essentiële levens-beschouwelijke vragen bezig te houden.

Het antwoord op dat soort vragen geeft een beter begrip en inzicht over iets, iemand, of jezelf. En roept vaak een nieuw stelsel van vragen op.

De wereld-maatschappij is bijna volledig afhankelijk van steeds slimmer wordende dode dingen (machines, computers). Een wereld waarin een individu kan verzuipen in stress, prestatiedruk, onzekerheden, zelfs depressies wanneer hij of zij zich laat op-zwepen door aangepraatte leefregels als carriere-gerichtheid en ambitieus zijn. Opgejaagd door, in onwetendheid aangemeten, on-natuurlijke leef-ritmes.

En vaak genoeg komt in de levenswandeling een kruispunt waarop iemand moet kiezen welke richting persoonlijke geluk en voldoening brengt.

De juiste keuze volgt vaak na innerlijk beraad. Dit is hoe de eigen waarheid word ontdekt.

Het word pas echt zwaar wanneer een man of vrouw ook nog moeilijke levens-omstandigheden moet overleven. Of vraagstukken als racisme en discriminatie moet oplossen. Zich afvraagt hoe die hele maatschappelijke abracadabra te ontcijferen.

Uit lijfsbehoud en om persoonlijke Lebensraüm te creëren moet hij of zij puzzelen tot eigen-wijsheden zijn gesmeed tot een persoonlijk mentaal wapenarsenaal. Zodat het alledaagse sociaal-maatschappelijk strijdtoneel met vertrouwen en geloof in de-zelf kan worden betreden.

Maar hoe? Want het systeem waarin mensen leven wil geen rust en tijd geven voor zelf-onderzoek.

De Entertainment-Industrie, De Grote Verleider en Afleider, zal by any means necessary ervoor zorgen dat de individuele man of vrouw, zoekende naar een Eigen Waarheid, nooit of in ieder geval zeer moeilijk tot “bevrijdende” antwoorden komt.

Zal het individu elke dag van de week opjagen. Want hij of zij, gevangen in een mentale gevangenis, moet tot aan de dood een perfecte consument blijven.

Elk segment van deze industrie kan, mede dankzij technologische ontwikkelingen vanaf de jaren `70, en met behulp van collaborerende nieuws-media, tot in het extreme grote invloed uitoefenen op het gedrag en denken van de wereldbevolking.

Zodat de “Bevrijdende Waarheid”, gezocht door een individu, verborgen kan blijven. Nooit ontsluierd mag worden. Of bestempeld word als on-wetenschappelijk, als “heidense afgoderij” of als een gevaarlijke “complot-theorie.”

Maak kennis met de Meesters van de Verleiding en Afleiding

DEEL II A

T.V. /Film Industrie:

Het is geen mysterie waarom er in deze industrie meer psychologen en gedrags-wetenschappers werkzaam zijn dan in elke andere. Zij kennen het denken en gedrag van de menselijke soort. Weten dat het menselijke brein, net als een computer, kan worden geprogrammeerd om een gewenst gedrag aan te sturen. En gebruiken talloze technieken om het denken te programmeren. Is dit waarom ze het t.v. programmas noemen?

Van tekenfilms en peutertelevisie tot altijd maar lollige commercials en inhoudloze series. Van kleins af aan worden zaden van hebzucht geplant en het programma Materialisme in het denken “geïnstalleerd”.

Uit Zwarte Waarheid (Chapter 4B):

“Je bent wat je eet, zegt men. Maar je bent ook in psychologische zin wat je zintuiglijk waarneemt via internet-media, televisie en film. Televisie-programmas en films kunnen het zelfbeeld op een ongezonde wijze vervormen, de creatieve vermogens en je fantasie dempen en het emotionele leven uit balans brengen.

Dit komt omdat het televisie, commercials en films kijken, het visueel en auditief waarnemen, een uitwerking op de alpha, beta en zelfs theta hersengolven heeft die een lichte vorm van hypnose veroorzaakt. En jou vatbaar maakt voor subliminale boodschappen. (De bewuste gedachten en denk-processen staan stil tijdens het aandachtig t.v. en film kijken)”

Speelgoed/Gaming Industrie:

Zoals ik al eerder schreef: “De Entertainment Industrie is vooral de Grote Afleider. Het zorgt ervoor dat een individu zoveel mogelijk uren in een dag afgeleid is, zodat de eigen innerlijke “stem” of “gevoel” , welke de Taal van je Emoties spreekt, niet word gehoord of in ieder geval niet word verstaan. Door afleidingen de gehele dag door is er geen tijd voor contemplatie en soulsearching.”

De Speelgoed/Gaming Industrie biedt de kans de realiteit van het echte leven te ontvluchten. Want wanneer iemand nooit tijd heeft genomen zijn of haar innerlijk te bestuderen en leren kennen, verstaat en begrijpt diegene ook niet de constante fluisteringen vanuit het innerlijk. Wil er vaak niet door geconfronteerd worden en is er zelfs angstig voor. En vlucht dan in het innerlijk overstemmende en geest-verdovende.

Ook in deze industrie zijn onnoemlijk veel gedrags-wetenschappers en psychologen nodig bij het ontwikkelen van speelgoed en computer-games. Zij weten dat kinderen al spelenderwijs veel leren. En zij weten hoe je kinderen, die zullen opgroeien tot volwassenen, moet programmeren om, bijvoorbeeld, elke vorm van geweld als normaal te zien. Dit programma kan je ” Het Ongevoelig Maken” noemen.

Uit Zwarte Waarheid (Chapter 4B):

“Waarom je je-zelf moet afschermen van films of computerspelletjes waarin moordzucht en irrationeel geweld word verheerlijkt? Gewelddadige films of computerspellen zorgen voor het on-gevoelig raken van het empathisch vermogen. Jouw ziels-antenne. Want denk hier over na. Hoeveel moorden heb je in realiteit gepleegd zien worden? Hoe vaak heb je in het “echte” leven mensen zien verongelukken en sterven? Het zijn zeer schokkende en zeer traumatische  gebeurtenissen.

Feit is wel dat de meeste tv-kijkers en vooral gamers, voor zij uit de pubertijd zijn, talloze malen in virtuele realiteit mensen hebben zien sterven.  Rationeel besef je dat het niet echt is. Maar gevoelsmatig ervaar je het als echt. Net zoals je tijdens een komedie of romantische film kan meelachen en huilen juist doordat je emotioneel geraakt word. Elke keer dat je een moord gepleegd ziet worden op een scherm raakt het empatisch vermogen steeds meer verdoofd. En uiteindelijk verlies je het vermogen van creatief redeneren en intuitief denken. Je kan dan niet meer de talloze “dots connecten” om de wereld te zien en vooral te voelen zoals het is.”

Elke psycholoog weet dat iemand zonder ware zelf-kennis met een innerlijke leegte leeft. En hoe vult zo iemand deze leegte op? Juist. Door het kopen van “spullen”.

Profsport/Gok-Industrie:

“Panem et circenses” of “brood en spelen” is een uitdrukking die slaat op de praktijk om de gunst van het volk te winnen door oppervlakkige behoeften van het volk te lenigen, namelijk eten en vermaak” bron: Wikipedia

Profsporters zijn, net als acteurs en artiesten in de televisie, film en muziek industrie, een belangrijk onderdeel in de Entertainment Industrie. Zij zorgen ook voor de dagelijkse uurtjes vermaak. En omdat profsport onlosmakelijk verbonden is aan de gok-industrie, is het voor de toeschouwer en liefhebber extra verleidelijk om een deel van zijn of haar zuurverdiende loon te vergokken. Aan onmogelijk te voorspellen uitslagen van wedstrijden.

Gokken op de uitkomst van sportieve spellen bestaat al sinds de tijd van de Kushieten en de Oud-Egyptenaren. Ook volkeren die veel later een georganiseerde cultuur wisten te creëren, zoals de Chinezen en de Indiërs en weer wat later de Atheners en Spartanen (Grieken) en de Romeinen, wisten de gewone man of vrouw met gokspelletjes en weddenschappen af te leiden van het meest belangrijke in het leven.

En net als in deze tijd wilden machthebbers toen in geen geval dat de gewone man en vrouw wist en echte weten-schap bezat dat het belangrijkste in een mensenleven je-zelf is.

Het gokken is geprofessionaliseerd door de Hollanders, tijdens hun eeuwen van wereld-dominantie. De Staatsloterij werd opgericht in 1726, het heette toen nog De Generaliteitsloterij. En is de oudste nationale loterij ter wereld.

Een veelzeggend feit: Er gaat jaarlijks zo een 1000 miljard (omgerekend naar euro) om in de legale gokindustrie wereldwijd. Door belastingdiensten getaxeerd. In Nederland betaalt een gokker 29% kansspelbelasting wanneer de winst boven de 449 euro is.

Even een vraag tussendoor. Is het echt een compleet raadsel voor autoriteiten hoe het kan dat een prof-sporter zich laat verleiden tot “match-fixing”? Kijk eens naar het alleszeggende woord wed-strijd.

UC?

DEEL II B

Populaire (pop) muziek-Industrie:

Deze tak van de Entertainment-Industrie is de meest creatieve. En het meest geniepige in het scheppen van een valse werkelijkheid. Want het richt zich voornamelijk tot zeer jonge kinderen en pubers. En maakt gebruik van “stoere” jongeren-taal en jongeren-gedrags-codes bij het communiceren. Betaald “influencers” (beïnvloeders in het nederlands) om het koopgedrag te beïnvloeden.

De pop-muziek industrie vertelt welke mode te volgen. Welke sneaker, spijkerbroek, scooter of koptelefoon “in” is en welke “uit” de mode. Pop-muziek over-sexualiseerd en leert jongens en vooral meisjes, op een leeftijd waarop de sexualiteit nog volop in ontwikkeling is, wat als “sexy” word beschouwd. Inspelend op onzekerheden over het uiterlijk.

Het is een eenvoudige maar zeer effectieve wijze van mentale programmering. Om het simpele feit dat deze industrie muziek super aantrekkelijk maakt. En tegelijkertijd mixt met teksten en vooral video-beelden, die het stelsel van normen en waarden van de luisteraar en kijker verlagen.

Het is geen toeval dat één bepaalde type rapmuziek, gangsta rap, vanaf de jaren `90 van de twintigste eeuw tot mainstream werd gepusht door radio-stations. Tot die tijd luisterden jongeren, zoals Ik/Jerrel, naar rap waar de focus lag op het overbrengen van een positieve boodschap. Die op een poëtische, vernieuwende, vaak ook heel grappige, maar altijd op een zeer creatieve manier werd overgedragen.

De combinatie van dans, muziek, artistieke gaves, van ritmisch en poëtisch spreken explodeerde in de begin jaren `80. Als een kosmisch fenomeen, alle elementaire bouwstenen van Hip-Hop kwamen in die tijd bijeen. Één voorouderlijke reuzen stap in de evolutie van Muziek en Mens is in die jaren gezet.

Wie kan zich nog de tijd van electric-boogie en breakdancing herinneren, waar je zonder ganja of pil naar een musical high werd getild en alle skills van Turbo en Ozone in je eigen interpretatie showde? Na uur-op-uur headspins en windmills, naar de w.c. gedeelte, aan de wasbak even opfrissen, je bescheiden afro met zorg en aandacht re-stylen?

Nooit uit het oog verliezen dat rap een afro-kam is. Maar wel een voor de innerlijke Zelf.

U.C.?

De jaren `80 waren de genesis jaren van Hip-Hop. Van The Last Poets en Treacherous Three tot Grandmaster Flash and The Furious Five en Public Enemy. Zij lieten je chille op een verse beat, maar belangrijker nog, je kreeg ook levenswijsheden mee tijdens het luisteren naar hun teksten.

En iedereen in Nederland die toen echt goed luisterde, hoorde precies wat neo-nazis als Joop Glimmerveen, de Centrum Partij en de Centrum Democraten van Hans Janmaat vertelden. Dit waren de politieke kwelgeesten van met name Surinamers in de lande. Rapmuziek was toen in Nederland volgens veel radio-djs “achterlijke repperdeklep op de maat van oerwoudgerommel.” Ze wisten zoveel van bijna niets. In de betonnen oerwouden van Damsko tot Porfoto (tegenwoordig Roffa). En van Groningen en Arnhem tot Geleen.

Hip-Hop Leeft!

Ontstaan in een voortdurende vlaag van genialiteit, in een 18-karaats collectief Zwart bewustzijn, een altijd toegankelijke mentale Universiteit van de melanine-rijke man en vrouw. Polyritmische Rhythm and Blues, de Allerzwartste Blauw, Rap bleek een immateriële mijn van Zwart goud. Sinds 1492 onder onmenselijke zware geestelijke druk geleefd. Door een getraumatiseerd volk gekneed en gevormd tot een diamanten schittering; een ekte-ekte-Blaka-boi-ding.

Men komt tegenwoordig met geschiedenisvervalsing en geeft maximale respekt aan pock-knockers die gewoon als een focking grap, als vermomde goud-zoekers, met een microfoon als gereedschap, kwamen om te claimen. Rap was niet naar Aarde gebracht om als een commercieel apparatus, om als een tiener-meisje gemaakt tot prostituee te worden verkracht. Zodat ziekelijke mega-muziek-corporaties hemelhoge dividend kunnen uitkeren aan aandeelhouders.

De mensheid is alweer vergeten dat dankzij rap Zwarte jongeren, vooral in de Verenigde Plantage-staten van Amerika, gedachte-kracht kregen voor een opstand tegen “The Evil Empire”. Rap gaf aan de systematisch onderdrukte Zwarte bevolking een podium en stem die over de 7 continenten waaide en werd gehoord door iederéén met een hart en met oren om te verstaan. Iederéén zag in die jaren een verlossende revolutie aankomen. Ghetto-griots (rappers) verwerkten hun dromen tot lyrische en profetische aankondigingen.

Gil Scott- Heron zei het al in 1970: “The Revolution Will Not Be Televized”

Maar het mocht niet zo zijn. De machthebbers in de Verenigde Plantage-staten van Amerika zagen een manier om die revolutionaire mind-set in permanente slaap te sussen. En de mentale staat van een groot deel van de Hip-Hop generatie te degraderen. Van revolutionair “With Knowledge of Self” naar slaafs en onwetend.

Want in de begin jaren `90 was daar plotseling de opkomst van gangsta-rap. Waarbij geest-verruimende lyrics van bijvoorbeeld Rakim, da God MC, werden ingeruild voor geest-vervuilende rijmende on-zinnigheid op een zeer verleidelijke beat. Was de Zwarte vrouw tot die tijd nog in liedjes het object van adoratie en noemden Zwarte mannen hen in liedjes en raps liefdevol “honey, ladies, suga en sweetheart.”

Gangsta rappers hielpen mee met het in stand houden en promoten van eeuwenoude westerse stereotypes over de Zwarte vrouw als sex-object en sex-wellusteling. Praatten over haar alsof zij haar haten. Gaven de Zwarte vrouw nieuwe verschrikkelijk beledigende en denigrerende “koos-naampjes.”

Met een ongekende agressieve marketing-strategie werd gangsta rap begin jaren `90 losgelaten op, nietsvermoedende naar de radio luisterende en MTV kijkende, Zwarte jongeren. Corrupte rappers hypnotiseerden met onrealistische en materialistische non-sense. Over Benzes,Beamers en andere zeer noodzakelijke rot-zooi voor een luxe-levensstijl. Dure kleding en andere rotzooi wat na een aantal jaar, misschien op een 2e handsmarkt, nog een beetje geld opbracht. Of gewoon op een schroothoop of vuilnisbelt belandde.

Gangsta rap verheerlijkte alle vormen van geweld. Maakte crimineel gedrag “glamorous”. Kwam in 1992 met eersteklas ezel-filosofie op cd. Ging dieper in op de negativiteit van N.W.A. en onderwees met The Chronic authentieke stupiditeit. Leerde de voornamelijk Zwarte jongere zich te identificeren met pooiers, drugsdealers en de “Thug-Life”.

En kijk: het fundament was gelegd voor de School-to-Prison Pipeline. (google het!)

In een paar jaar tijd van “It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back”, naar de landloze koningen van auditieve crack

Dit was geen toevallige gebeurtenis. Maar een sociale constructie, (in engels social engineering) ontworpen door sociologen, economen, gedragswetenschappers en historici. Zij baseerden dit “Social Engineering” op de Duitse Nazi en de Zuidafrikaanse Apartheid ideeën.

Het waren de C.I.A. en de F.B.I. die de “ghettos” vanaf de mid jaren `80 overspoelden met een nieuw soort designerdrugs, zeer goedkoop, en zeer verslavend.

Zodat de politie-staat Amerika kon beginnen met een kruis-vaart, een “war on drugs”. Drugsgebruik werd met militaire macht aangepakt. Nog meer druk werd uitgeoefend door politici met nieuwe op Zwarte jongemannen gerichtte wetgevingen. Three strikes out. Drie minimale wets-overtredingen? Als je werd opgepakt en geen geld bezat voor advocaten? Dan kreeg je automatisch 25 jaren tot levenslange gevangenis-straf.

De opstandige geest van de African-American moest voor eens en altijd worden gebroken. En tegelijkertijd konden jonge ondernemende Zwarte mannen in de zo-genaamde ghettos, hun eigen stukje paradijs vol materiële rijkdom en luxe scheppen met het verkopen van crack-cocaïne; de 20 eeuwse slaafmaker. Rappers vol ambitie imiteerden en verhaalden in hun liedjes over een luxueuze levensstijl. En kregen aanzien en status bij de jonge onwetende Hip-Hop liefhebber.

Hel op Aarde trouwens voor de slaafgemaakten en hun families.

Het was niet uit economische berekeningen dat de Hip-Hop van Public Enemy nooit op commerciële radio stations werd gedraaid. Dus niet hun anti-Amerikaans Imperialisme en anti-drugs boodschap kon overdragen aan de wereldbevolking. Het is toch ook de filosofie van KRS-One waar de Hard-Core-Non-Stop-Hip-Hopper naar verlangt? Of misschien is de “regerende macht” heel erg bang dat schellen van ogen gaan vallen en mensen de dingen gaan zien, zoals ze zijn?

De liefhebber van rapmuziek werd, zonder permissie, genaaid door de groothandelaren van slaapliedjes. Van Dr. Dre en Jay Z tot 50 Cent, ze hebben jarenlang gezaaid, niets meer dan geest-vervuilende gif. Met het dealen en de verkoop van substantie-loze shit. Nummer 1 hits maar in de kern pure wegwerp muziek. Ze hebben geoogst en werden beloond voor het genadeloos verraden. En helpen kruisigen van de Afro-Amerikaanse psychologische revolutie tegen de misdadige, racistische, politieke constitutie: Amerikkka.

-De grootste Schurkenstaat op Aarde –

-The United States of Amerika-

Heeft de dealers van ziekelijke slaapliedjes betaald met zoveel meer dan 30 Zilverlingen.

Het Paard van Troje, gangsta-rap, werd mainstream en lange tijd alleenheerser gemaakt. Drukte andere rap-stijlen naar de achtergrond, diep in de underground en is vandaag de dag nog steeds nummer 1 in populaire (pop) muziek. Als onschuldig vermaak. Het heeft in de loop der jaren met een giftige en zieke boodschap de Hip-Hop cultuur op Moeder Aarde geïnfecteerd. Is zelfs naar t.v. commercials, Hollywood en muziek academies geëvolueerd.

(Ontwaak)

Gangsta rap gaf rond 2012 geboorte aan een doodgeboren kind, genaamd drill-rap. Deze twee monsterlijke abominaties, als zombies in de hip-hop community, hebben samen de liefdeloze mind-set gevormd van “Get Rich or Die Trying” en als geestelijk gehandicapte kleuters op een gebrekkige beat brabbelen over “stabbing” en -carrying big knives.

De epidemie van Zwarte jongeren in o.a. Engeland en Nederland die elkaar te lijf gaan met messen en machetes is veroorzaakt door een ziekmakende virus dat via hatelijke, gewelddadige teksten, als kogels uit een geweer, diep in het denken van adolescenten word geïnstalleerd.

Het is een verdrietig makende realiteit van auto-genocide. Het gevolg van tientallen jaren psychologische oorlogsvoering. Hoeveel Zwarte moeders in Nederland alleen al hebben een zoon verloren door een “steek-incident”? Zoals het zo verhullend en nietszeggend genoemd word door conventionele media.

Een geliefde zoon, 9 maanden lang in liefde gedragen, moeders hartslag zijn troost, in haar ziel verweven, na zijn geboorte, ontvangen en met onvoorwaardelijke liefde omarmd, vanaf zijn eerste ademhaling, met moeder-liefde gebaad, gevoed, gekleed, gezegend met moeder-liefde, in elke stap die hij deed.

En de Nederlandse journalist en politicus, preekt en spreekt glunderend en gevoel-loos over “steek-incindent”

(ontwaak)

Jonge luisteraars over de gehele wereld, raakten en raken nog steeds gehypnotiseerd en mentaal geprogrammeerd met geest-verwarrende tegen-natuurlijkheden. Kinderen en jongeren die zullen opgroeien tot verwarde volwassenen vol onzekerheden. Met een hoofd vol verknipte wereldbeelden en frustraties; schakels van mentale ketenen, gevormd door gebrek aan zelf-kennis en onwetendheid. Ze scheppen in hun onvolwassen innerlijke wereld een bleke, deprimerende, leegte.

En hoe word die opgevuld? Juist. Met het kopen van “spullen”.

Wat uiteindelijk het beoogde doel was van degenen die de Entertainment Industrie, achter de schermen, volledig controleren. En met -degenen- bedoel ik een samen-spannings, en samen-werkingsverband van zeer goed georganiseerde misdadigers.

Laten we die immorele beestjes gewoon bij hun naam noemen.

Van corrupte wetenschappers en de collaborerende journalistieke tak, tot mega-corporaties en machtswellustige politici. Een paar vingers aan de rechterhand. Samenwerkend als een criminele organisatie met de T.V./Film Industrie, de Speelgoed/Gaming Industrie, de Sport/Gok Industrie en de Populaire (pop) Muziek Industrie.

Tesamen zijn zij de grootste struikrovers en piraten in de geschiedenis van de mensheid. Een mensheid die door deze globaal opererende schurkenbende gezien word als de modder waarop zij hun gouden paleizen en marmeren kastelen kunnen bouwen.

Ik hoop dat het totale mensenrijk gaat ontwaken en een einde brengt aan de heerschappij van geldaanbidders.

Ik hoop dat de ware rijkdom van deze Aarde, de totale natuur bestaande uit het Planten-Rijk, het Dieren-Rijk en het Mensen-Rijk, word bevrijd van de Aarde-vernietigers en niet langer lijdt in dit tijdperk van onvergeeflijke onrechtvaardigheid en geestelijke en morele armoedigheid.

Elk begin heeft een begin.

En elk einde heeft een einde.

(IK KEN) AMEN!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Om af te sluiten wil ik een verhelderend feit meegeven

Wist jij, de Lezer, dat het niveau van kennis op de lagere scholen in de westerse wereld vanaf de jaren 60 in de twintigste eeuw langzaamaan is verlaagd? Ouderen met alleen een diploma van de lagere school uit de jaren ’30,’40 en ’50 kregen lessen als grammatica, meetkunde, rekenkunde en algebra. En het niveau van deze vakken was vergelijkbaar met dat van VWO 4 eind jaren ’90.

Is een willekeurig 12-jarig kind, vers van de basis-school, in dit tijdperk van geestelijke ver-domming, in staat om zonder rekenmachine, en met alleen een meetlat, een pen en papier als hulpmiddel, de kubieke inhoud van een woonkamer te berekenen? Dit was een fluitje van een cent, van een halve cent, voor 6-jarige scholieren 80 jaar geleden.

Er is een reden waarom de gewetenloze Struikrovers en Piraten-Bende een bevolking wil creëren die niet of moeilijk in staat is tot kritisch en zelfstandig denken. In ieder geval niet logisch kan redeneren.

Een bevolking wat in de nu heersende wereldwijde corona-crisis, dociel als volgzame schapen, rustig wacht op een wettelijk verplicht vaccinatie-spuitje.

P.E.A.C.E.!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s